Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Klavikelfraktur, hos vuxna
Författare Överläkare , Ortopedkliniken/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhus Mölndal
Granskare Professor Urban Lindgren, Ortopedi/Karolinska Institutet
Uppdaterad 2018-04-06
Specialitet Ortopedi/frakturer, Ortopedi
Skriv utBAKGRUND
 

Klavikeln är ett litet rörben med viktig funktion som förbindelselänk mellan arm och bål.


Definition
 

En klavikelfraktur drabbar någon del av klavikelns lätt s-formade ben, som löper från leden mot sternum till leden mot acromion.


Orsaker
 

Orsakas ofta av direktvåld men uppkommer även vid fall mot axeln eller utsträckt arm. Ses vid kollisioner och fall med låg energi men också som del i högenergiolyckor. I de senare fallen är ofta klavikelfrakturen kombinerad med andra allvarligare skador i området.


 

ANAMNES
 

 • Annan orsak till frakturen än fallolycka?
 • Vid högenergivåld – skademekanism?
 • Andra associerade sjukdomar?STATUS
 

 • Inspektera axel och bål
 • Rörelsepröva axelleden passivt
 • Palpera över sternum, klavikel och axel
 • Kontrollera distal temperatur, radialispuls och färg (vid kraftigt dislocerade frakturer förekommer allvarliga kärlskador, t ex av A Subclavia)


Statusfynd
 

 • Patienten håller armen intill kroppen.
   
 • Axelrörelser ger smärta i klavikelområdet.
   
 • Passivt rörelseomfång i axeln kan sällan tas ut såvida inte frakturen är odislocerad.
   
 • Svullnad (ibland kraftig) och ibland väl palpabla benfragment just under huden.
   
 • Palpationsömhet över klavikelområdet.
   
 • Obs! Pulsar.
   
 • Diagnosen är klinisk. Röntgen ger närmare besked om frakturens utseende.AKUT OMHÄNDERTAGANDE OCH INITIAL BEHANDLING
 

 • Klinisk undersökning enligt ovan.
 • Smärtlindring med parenterala morfinanalgetika eller sedvanliga perorala analgetika.
 • Mitella som smärtlindring v b.
 • Röntgen enligt nedan.


Röntgenundersökning
 

Den skadade klavikeln undersöks med frontalbild som på en lungröntgenbild. I de fall kirurgisk åtgärd blir aktuell kan frakturen kartläggas ytterligare med snedprojektioner och projektion lateralt ifrån.


 

KLASSIFIKATION
 

Allman, Neer och Rockwood beskrev redan på 1960-talet ett enkelt klassificeringssystem för klavikelfrakturer. Denna indelning bygger på var utefter klavikeln frakturen sitter och identifierar de frakturer som löper störst risk att inte läka eller ger instabilitetsrelaterad smärta.

Senare klassifikationssystem har ytterligare indelat frakturtyperna, framförallt de lateralt belägna frakturerna.


klavikel1.gif
 • Typ I: Fraktur av mellersta tredjedelen av klavikeln

  - Vanligaste typen (4 av 5 klavikelfrakturer).
  - Drabbar benet där inga skyddande ligamentfästen finns.
  - De flesta fall av utebliven läkning finns inom denna kategori.
   
 • Typ II: Fraktur av laterala tredjedelen av klavikeln

  - Drabbar ofta området där coracoclavikulära ligamentet fäster. Om detta brister kan klavikeln medialt disloceras kraftigt uppåt. Det föreligger då ökad risk för utebliven läkning eller instabilitetsorsakad smärta.
   
 • Typ III: Fraktur av mediala tredjedelen av klavikeln

  - Ovanliga skador, oftast utan dislokation och med god prognos.DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Acromioklavikularledsluxation
 • Sternoklavikularledsluxation
 • KontusionBEHANDLING, UPPFÖLJNING OCH REHABILITERING
 

Nästan alla klavikelfrakturer kan behandlas icke-kirurgiskt.

Icke-kirurgisk behandling
 

 • Immobilisering i smärtlindrande syfte med mitella eller s k åttaförband i 1-3 veckor.
 • Omedelbar start av rörlighetsträning.
 • Sjukgymnastkontakt för rehabiliteringshjälp
 • Analgetika


Kirurgisk behandling
 

 • Absolut operationsindikation föreligger vid:

  - öppen fraktur
  - åtgärdskrävande kärl- eller nervskada
  - hudpenetrerande fragment
   
 • Relativ operationsindikation föreligger vid:

  - hudhotande fragment
  - långt lateralt belägen klavikelfraktur med dislokation och splittring
  - bilaterala frakturer eller multipelt skadad patient
   
 • Åtgärd:

  - Plattfixation
  - Eventuellt samtidig bentransplantation om kraftig splittring eller benförlust
  - Rörlighetsträning postoperativt


Prognos och komplikationer
 

Klavikelfrakturer har av tradition betraktats som en banal skada som läker utan komplikationer oavsett hur man behandlar. Nyligen publicerade resultat av långtidsuppföljning efter klavikelfraktur (Nowak) visar dock att det långt ifrån alltid är så.
 

 • En mindre andel klavikelfrakturer läker inte (pseudoartrosutveckling). Kirurgisk åtgärd blir då nödvändig om inte patienten är åldrig eller har låg funktionsnivå av annan orsak.
   
 • Vid läkning med förkortning kan minskad styrka och inskränkt rörlighet följa.
   
 • Kosmetiskt störande benpåbyggnad kan ses relativt ofta.
   
 • Om frakturen ligger långt lateralt kan instabilitetsrelaterad smärta i ac-leden utvecklas.


ICD-10

Nyckelbensfraktur S42.0

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
S42 Fraktur på skuldra och överarm

Referenser
 

Browner & Jupiter: Skeletal Trauma, Saunders, 2003.

Lindgren & Svensson: Ortopedi, Liber, 2001.

Rüedi & Murphy: AO principles of fracture management, Thieme, 2001.

 

Copyright © Internetmedicin 2019
ID: 1058

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Klavikelfraktur, hos vuxna

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialistläkare/Överläkare inom ortopedi
Södra Älvsborgs Sjukhus, Ortopedkliniken


Specialistläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


Specialistläkare till Ryggsektionen
Verksamhetsområde Ortopedi och handkirurgi


Biträdande Överläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


Sjuksköterska
barnneurologimottagningen/ dagvården i Solna


Sjuksköterska till resursenheten
Vårdplatsenheten Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Sjuksköterska
IBD Mag- Tarmmottagning


Vi söker AT-läkare
Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett


Överläkare till AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


BHV sköterska till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


Sjuksköterska
Blodbussen


Specialistsjuksköterska
Barnuppvaket – Postop Barn


AT läkare
Lasarettet i Enköping


Erfaren sjuksköterska
intermediärvårdsavdelningen i Solna


Verksamhetschef Akademiska laboratoriet
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet


Pedagogiska läkartjänster
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska
Barnakutmottagningen i Solna


AT-läkare
Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund


Specialistläkare inom radiologi
Radiologiska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Medical Operations


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


Nu söker vi sjuksköterskor
BB Karolinska Huddinge, Eftervård


Specialistläkare inom radiologi
Radiologiska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Röntgensjuksköterskor
Radiologiska kliniken, Kullbergska sjukhuset Katrineholm


AT-läkare
Region Norrbotten


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


Intensivvårdssjuksköterska/ Barnsjuksköterska
Barnintensiven, Barn PMI, Solna


Hematolog
Medicinkliniken, Nyköpings lasarett

annons
annons