Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

Neonatala kramper (gäller fullgångna)
Författare Överläkare , Barn- och ungdomskliniken/Länssjukhuset Halmstad
Granskare Professor Jovanna Dahlgren, Barnkliniken/Drottning Silvias Barnsjukhus Göteborg
Uppdaterad 2015-08-11
Specialitet Pediatrik, Infektion
Skriv utBAKGRUND
 

Kramper hos nyfödda är ett alarmerande symtom som alltid måste tas på allvar. Kramper föranleder alltid observation och utredning och i förekommande fall behandling. Nyfödda barn med kramper måste därför alltid läggas in om de hunnit skrivas ut från BB.

Ett krampanfall kommer i regel oväntat och leder till en övergående förändring i medvetande eller beteende. Anfallet beror på en paroxysmal elektrisk aktivitet i hjärnan.

Epilepsi är recidiverande spontana krampanfall.

Status epilepticus är anfall som varar längre än 30 minuter eller kommer med mindre än 5 minuters intervall.


 

SYMTOM
 

Man skiljer mellan fyra olika typer av anfall:

 • Kloniska
 • Toniska
 • Myoklona
 • "Subkliniska"

Sprittighet, spontan klonus etc saknar associerade symtom som BT-stegring och takykardi, och kan hämmas om man till exempel lyfter upp barnet, och kan ibland framprovoceras vid stimulering.

Kramper som leder till apné eller allvarliga cirkulationsrubbningar är livshotande och skall behandlas omedelbart.


 

UTREDNING/PROVTAGNING
 

 • Feberkramp. Sällsynt neonatalt. En uteslutningsdiagnos. Dessa barn bör läggas in på sjukhus för observation och utredning.

Överväg följande:
 

 • Infektioner
 • Elektrolytrubbningar
 • Metabola rubbningar
 • Hypoglykemi
 • CNS-missbildningar
 • Syndrom
 • Medicinering eller missbruk hos modern måste bekräftas eller uteslutas.
 • Ärftliga tillstånd

Provtagningar och utredningar
 

 • Blod:
  Hb, LPK-diff, TPK, CRP, Glucos, Na, K, joniserat Ca, Mg, syra-bas, laktat, ammoniumjon, TORCH (antikroppar mot toxoplasmos, rubella, CMV och herpesvirus), IgM, aminosyror, virusserologi, blododling, kromosomer
   
 • Eventuellt maternella prov (serologi, odlingar)
   
 • Urin:
  Aminosyror, organiska syror, virusisolering, odling
   
 • Faeces:
  Virusisolering
   
 • Likvor:
  Celler, glukos (ta B-glukos samtidigt), protein, direktmikroskopi, laktat, odling, el-fores, PCR neurotropa virus, virusisolering, virusserologi (cytologi)
   
 • Yttre odlingar
  Svalg (PCR herpes kan tas även här), nasofarynx
   
 • Hud
  Blåsor, PCR herpes
   
 • Ögon-konsult:
  Papillödem, katarakt, retinainlagringar
   
 • Röntgen:
  UL skalle, MR
   
 • EEG, amplitude-integrated EEG (aEEG)

Obs! Ordinera inte allt på en gång! Välj med omdöme. Om du saknar tillräcklig erfarenhet, ta kontakt med din bakjour.

Ibland måste man gå vidare med specialundersökningar. Var frikostig med barnneurologkontakt.

Videofilma om möjligt ett anfall.BEHANDLING
 

Det är viktigt med snabbt insatt behandling. Krampbehandling skall vara aggressiv och sträva efter snar och bibehållen krampfrihet. Meningit och hypoglykemi, som snabbt orsakar neuronal skada, är urakuta tillstånd.
 

 • Börja med att säkra i.v. ingång.
 • Därefter påbörjas behandling enligt nedan i akuta fall.

Akut kramplösande behandling

 1. Diazepam 0,5 mg/kg (sic!) intravenöst alt rektalt. Kan upprepas upp till 3 ggr.

 2. Laddningsdos ges med Fenemal 20 mg/kg följd av underhållsdos 2,5 mg/kg två ggr/dygn. Första dosen ges 12 timmar efter laddningsdosen (sic!).

 3. Midazolam (Dormicum). Dos: Ev bolusdos 0,1-0,3 mg/kg i.v. Följs av infusion 0,01-0.4 mg/kg/timme.
  Särskilt hos barn som vårdas i respirator kan Xylocard och Dormicum kombineras.

 4. Om otillräcklig effekt kopplas Xylocard (lidocaindropp) med laddningsdos 2 mg/kg i.v. på 2 minuter följt av 4-6 mg/kg timme. Om man på detta uppnår god effekt kan man pröva att minska med 1 mg/kg/timme var 4:e timme (sic!). Sträva efter att sätta ut inom 24 timmar. I enstaka fall krävs dock dropp under flera dygn.

 5. Fosfenytoin (Pro-Epanutin). Bolusdos 15 mg/kg (infusionshastighet aldrig mer än 3 mg/kg/min). 24 timmar efter bolusdosen ges underhållsdos 4-5 mg/kg/dygn uppdelat på 1-4 doser. Serumkoncentration (mätt som fenytoin) tas 48 timmar efter bolusdos.

 • Ta blod, likvor etc enligt ovan. Koppla aEEG, EKG, andnings- och saturationsövervakning.
 • Invasiv BT-mätning om möjligt.
 • Vid misstanke om hjärnödem överväg vätskerestriktion motsvarande 40-50 ml/kg/24 h.
 • Behandla alltid bakteriell meningit (Claforan + Doktacillin + aminoglykosid) och herpesencefalit (Acyklovir) (tills du säkert kan utesluta detta eller har en klar diagnos. Dosering enl FASS.

OBS!

Tänk alltid på B6-brist. Ge Pyridoxin 100 mg i.v. eller i.m. och avvakta effekt, som kommer inom 5-10 minuter. Symtom kan återkomma inom någon timme. Pyridoxinbrist är ovanligt, men sannolikt underdiagnosticerat. Kliniken påminner om bilden vid HIE gr 1. Ofta påfallande irritabla.
För att säkerställa diagnosen ges nästa dos under aEEG övervakning.

Vid behandling med antiepileptika föreligger betydande risk för andningsdepression. Alla antiepileptika har dessutom blodtryckssänkande effekt, vilket kan vara en allvarlig biverkan.

Föräldrarna är alltid mycket oroliga och behöver mycket information.


 

ICD-10

Kramper hos nyfödd P90.9

 
Copyright © Internetmedicin 2020
ID: 1052

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Neonatala kramper (gäller fullgångna)

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
ST-läkare till Klinisk transfusionsmedicin och immunolog
Region Östergötland


Barnsjuksköterska/ sjuksköterska
Barn- och ungdomsavdelningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Operationssjuksköterska
Anestesikliniken Nyköpings lasarett


Specialistläkare - Kardiologi
Länssjukhuset i Kalmar


Uppdrag inom bemanning
Hela Sverige


Onkologisjuksköterska, Strålbehandlingen Kalmar
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska till psykiatriska akutmottagningen
Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska till ortopediska avdelningen
Nyköpings lasarett


Sjuksköterska till psykiatriska mottagningen
Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterska till specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH)
Vårdcentralen Strängnäs


Sjuksköterska som vill arbeta med ett helhetsperspektiv
Psykiatriska öppenvårds- mottagningen, Nyköping


Sjuksköterska till vårdavdelning Hjärt- och medicinavdelningen
Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Sjuksköterska till resursenheten Vårdplatsenheten
Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Specialistläkare - Kardiologi
Länssjukhuset i Kalmar


Sjuksköterska
Dialysmottagningen, Nyköpings lasarett


Avdelningschef till Kirurgavdelning
Västerviks sjukhus


Sjuksköterska med intresse för ätstörningar BUP
Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen /intermediärvårds- avdelningen
Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Avdelningschef till Öron-näs-halskliniken
Västerviks sjukhus

annons
annons