Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

MEDNYTT

Mednytt är ett sätt att ta del av nyhetsflödet inom det medicinska området. Här samlas information från olika källor för att du så snabbt och enkelt som möjligt skall kunna ta del av allt som är aktuellt.

Tjänsten är en del av internetmedicin.se. Utveckling och drift sköts av Epello AB.


2020-11-12

Hopp om bättre prognos vid lungcancer - är behandlingsgenombrottet här?

Hur sjukdomen visar sig kliniskt kan bero på allt från primär tumör, metastaser och systemeffekter till eventuella åtföljande

Källa: NetdoktorPro

2020-11-12

Ny immunterapi mot njursvikt kan snart införas

Var tionde njursjuk som går i dialys i västvärlden har en bakomliggande njurinflammation av typen IgA-nefrit. Delresultat av en pågående fas III-studie visar att en ny sorts immunterapi kan stabilisera njurfunktionen.

Källa: Via TT - Pressmeddelanden

2020-11-12

Fler insatser behövs för bättre munhälsa och tandvård för placerade barn

Fler insatser behövs för bättre munhälsa och tandvård för placerade barn.... Placerade barn har generellt sämre munhälsa och besöker tandvården mer sällan...

Källa: Socialstyrelsen

2020-11-12

MediCheck öppnar digital klinik för att hjälpa par att få barn

Att få barn är något av det största som händer i livet. Att då upptäcka att man inte kan få barn innebär ofta en stor kris.

Källa: Doktorn

2020-11-12

Ny immunterapi mot njursvikt kan snart införas

Målet med den beslutsgrundande kliniska fas III-studien NefIgArd har varit att bekräfta tidigare forskningsresultat och visa om immunterapin på

Källa: Medjobb

2020-11-12

Högkostnadsskydd för en mer jämlik tandhälsa

Regeringen ger tandvårdsutredningen i uppdrag att utreda och föreslå modeller för ett nytt eller justerat statligt högkostnadsskydd.

Källa: Landskrona Direkt

2020-11-12

Nya läkarprogrammet startar höstterminen 2021

nya läkarutbildningen med start höstterminen 2021.Det nya läkarprogrammet blir en termin längre än det nuvarande och leder till legitimation

Källa: Spionen

2020-11-12

Den 14 november är det Världsdiabetesdagen

Det är en dag för att uppmärksamma diabetes och alla de människor som lever med sjukdomen.Diabetes Wellness Sverige stödjer forskningen kring

Källa: MyNewsdesk

2020-11-12

Maja Fjaestad på jakt efter smarta idéer om framtidens e-hälsa

e-hälsoidéer som gör vård och omsorg bättre.Statssekreterare Maja Fjaestad är ordförande i juryn och hon spanar just nu efter nästa års

Källa: Regeringskansliet

2020-11-12

KI får 290 miljoner kronor från Cancerfonden

Mattias Rantalainen, lektor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, leder ett forskningsprojekt som ska utveckla AI-baserad

Källa: Karolinska Institutet

2020-11-12

Forskare bör hålla distans till folkliga och politiska krav

Programmet innehöll bland annat ett inslag från en privatklinik som (mot hög avgift) tog emot patienter med långvariga covidsymptom, de som sökt

Källa: Universitetsläraren

2020-11-12

Risken för kronisk luftvägssjukdom verkar kunna förebyggas i barndomen

Små barn som utsätts för luftföroreningar löper en förhöjd risk att drabbas av kronisk luftvägssjukdom som unga vuxna, visar forskning vid

Källa: Cision Wire Sweden

2020-11-12

Risken för kronisk luftvägssjukdom verkar kunna förebyggas i barndomen

Små barn som utsätts för luftföroreningar löper en förhöjd risk att drabbas av kronisk luftvägssjukdom som unga vuxna, visar forskning vid

Källa: Expertsvar

2020-11-12

Risken för kronisk luftvägssjukdom verkar kunna förebyggas i barndomen

Små barn som utsätts för luftföroreningar löper en förhöjd risk att drabbas av kronisk luftvägssjukdom som unga vuxna, visar forskning vid

Källa: Karolinska Institutet

2020-11-12

DN Debatt Repliker. Samarbete krävs för att vårdskulden inte ...

REPLIK DN DEBATT 10/11. Vårdföretagarna: Ett perspektiv som saknas i SKR:s ...

Källa: Dagens Nyheter - Login

2020-11-12

Bakslag för Astra Zeneca i coronastudie

Astra Zeneca lyckades inte nå primärmålen i en studie där ett av bolagets ...

Källa: di.se

2020-11-12

Kancera i studie för att utreda orsaker till långvarig COVID-19

Kancera AB (Nasdaq First North Premier Growth Market: KAN) meddelar att bolaget deltar aktivt i en forskningsstudie av patienter med COVID-19 som drabbats av långvariga symtom.

Källa: Svenska Dagbladet

2020-11-12

SciBase: Delårsrapport

1 januari - 30 september 2020 Juli - september i siffror Nettoomsättningen uppgick till 2 287 (1940) tkr. Resultat efter skatt uppgick till -7 350 (-9 868) tkr. Resultat per aktie uppgick till -0,20 (-0,59) kr.

Källa: Svenska Dagbladet

2020-11-12

Ytterligare sju kliniker ansluter till Coronapassport i Storstockholm

Privatläkare Evangelos Lolis, Scandinavian Gastro Clinic KUNGÄLV:

Källa: MyNewsdesk

2020-11-12

Lyfte terapimetoden CFT - som hon själv hade behövt

Hon har stått med ena benet i forskningen och det andra i den kliniska verksamheten.... Men för henne handlar compassion inte bara om terapi och forskning...

Källa: Psykologtidningen

2020-11-12

Patrik Rorsman 2 MSEK till forskning Patho-physiologycaemia in T1DM

Patrik Rorsman 2 MSEK till forskning Patho-physiologycaemia in T1DM.... Diabetes Wellness Sverige stödjer forskningen kring diabetes där önskan är att i...

Källa: Dagens Diabetes

2020-11-12

Övertid och extrapersonal för att klara provtagningen

Ronny Frick är enhetschef för klinisk mikrobiologi. Han berättar att det är full aktivitet på laboratoriet på sjukhusområdet i Lund.

Källa: SVT Nyheter Skåne

2020-11-12

Däggdjurs gener kan avslöja mänsklig cancer

Ett internationellt forskarteam, delvis lett från Uppsala, har kartlagt arvsmassorna hos 240 däggdjur. Informationen kan användas för att identifiera vilka gener som ligger bakom sjukdomar som cancer och hjärt- kärlsjukdomar hos människor.

Källa: Forskning & Framsteg

2020-11-12

131 miljoner till cancerforskning

Nyligen beslutade Cancerfondens forskningsnämnd att ge 131 miljoner till den mest framstående cancerforskningen vid Lunds universitet.Sammanlagt

Källa: Lunds universitet

Prenumerera på våra nyhetsbrev