Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

MEDNYTT

Mednytt är ett sätt att ta del av nyhetsflödet inom det medicinska området. Här samlas information från olika källor för att du så snabbt och enkelt som möjligt skall kunna ta del av allt som är aktuellt.

Tjänsten är en del av internetmedicin.se. Utveckling och drift sköts av Epello AB.


2020-08-21

Emotra tecknar samarbetsavtal med Allmänpsykiatriska kliniken, Örebro Universitetssjukhus, för kliniska studier

Emotra tecknar samarbetsavtal med Allmänpsykiatriska kliniken, Örebro Universitetssjukhus, för kliniska studier.... Målsättningen är att starta en klinisk studie...

Källa: Cision Wire Sweden

2020-08-21

Två europeiska patent för vävnadsdiagnostik beviljade

Urban Widén är tillika mannen bakom patentet som baseras på hans idé att gå från den ursprungliga tanken att använda tekniken inom forskning

Källa: Cision Wire Sweden

2020-08-21

Vad härligt att få leva i omställningens tid

Alla de tekniker som utmanar det rådande är mycket billigare för medborgarna än det sätt vi idag producerar vår mat, våra varor och vår energi.

Källa: ETC

2020-08-21

Stoppa vårdförsäkringar ett stort steg i fel riktning

Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik på Svenskt Näringsliv, och Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv, skriver i en kommentar att regeringen medvetet missförstår idén med privata vårdförsäkringar.

Källa: fPlus

2020-08-21

Smittskydd Dalarna ser en ökad smittspridning av covid-19 i Hedemora

Testet bokar man via appen Min vård Dalarna, det går snabbt att göra och är avgiftsfritt, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare

Källa: MyNewsdesk

2020-08-21

Tandhälsoförbundet (Tf) förnyar och breddar verksamheten

Tandvårdsskadeförbundet) har nu bytt namn och breddat sin verksamhet.Av stadgarna framgår att förbundet fortsatt är en viktig

Källa: IT-hälsa

2020-08-20

Nyckelfonden delar ut 4 miljoner till forskning om covid-19

Nyckelfondens styrelse har beslutat att fördela 4 miljoner till coronaforskning. Det är fem forskningsprojekt inom Region Örebro län som får ta del av den extra utdelningen av forskningsbidrag.

Källa: Via TT - Pressmeddelanden

2020-08-20

Albin hungerstrejkar för klimatet - utanför riksdagen

I dag inleder Albin Björk, 27, en hungerprotest för klimatet utanför riksdagen. Syftet är att uppmärksamma människor på klimatkrisens förödande effekter.

Källa: ETC

2020-08-20

Region Örebro län får 4 miljoner till Coronaforskning

Det är fem forskningsprojekt inom Region Örebro län som får ta del av den extra utdelningen av forskningsbidrag.... Ett av forskningsprojekten handlar om...

Källa: Örebro Tribune

2020-08-20

Karolinska Developments styrelseordförande lämnar sitt uppdrag

STOCKHOLM, SVERIGE 20 augusti 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att bolagets styrelseordförande, professor Hans Wigzell, informerat styrelsen om att han av personliga skäl lämnar sitt uppdrag.

Källa: Svenska Dagbladet

2020-08-20

Cellterapi prövas mot malignt melanom

En experimentell cellterapi i tidig forskningsfas har gett lovande resultat vid malignt melanom. Tre svårt sjuka patienter blev långtidsöverlevare.

Källa: Läkemedelsvärlden

2020-08-20

Asyl kan inte ges på kollektiv grund

Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Det betyder bland annat att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt...

Källa: Sändaren

2020-08-20

Tandhälsoförbundet (Tf) förnyar och breddar verksamheten

Tandvårdsskadeförbundet) har nu bytt namn och breddat sin verksamhet....att hjälpmedel i tandvården (t.ex. proteser) blir del i regionernas...

Källa: Cision Wire Sweden

2020-08-20

Halvårsrapport - ISR Immune System Regulation Holding AB ...

Sammanfattning av halvårsrapport - 20 Våren 2020 med Corona pandemi har gjort ...

Källa: di.se

2020-08-20

Region Dalarna i forskningsprojekt om migration och lokal utveckling

Region Dalarna i forskningsprojekt om migration och lokal utveckling.... Region Dalarna deltar just nu i ett europeiskt forskningsprojekt för att se hur...

Källa: MyNewsdesk

2020-08-20

SciBase: Delårsrapport

1 januari - 30 juni 2020 April - juni i siffror Nettoomsättningen uppgick till 1 683 (2 168) tkr. Resultat efter skatt uppgick till -8 864 (-10 613) tkr. Resultat per aktie uppgick till -0,38 (-0,64) kr.

Källa: Svenska Dagbladet

2020-08-20

Regeringen vill göra det omöjligt att köpa snabbare vård

En utredning har tillsatts för att se till att inga svenskar ska få tillgång till bättre och snabbare vård än övriga i landet genom privata sjukvårdsförsäkringar.

Källa: Nya Dagbladet

2020-08-20

V: Tandläkarfusket måste få ett slut

V: Tandläkarfusket måste få ett slut....begränsade kontrollerna som genomförts av regionen har nyligen avslöjat ett omfattande fusk bland utövarna, både privata tandläkarföretag...

Källa: Cision Wire Sweden

2020-08-20

Hyllas efter blodiga bilderna

NEW YORK. Det var kvällen och natten när utmanarna åkte ur Stanley Cup-slutspelet på löpande band.

Källa: Aftonbladet

2020-08-20

Forskningsbolag får grönt ljus för coronastudie - rusar ...

Forskningsbolaget Kancera har fått Etikprövningsnämndens tillstånd att genomföra ...

Källa: di.se

2020-08-20

Kancera får grönt ljus för covid 19-studie

Forskningsbolaget Kancera har fått Etikprövningsnämndens tillstånd att genomföra ...

Källa: di.se

2020-08-20

Politikerna tagna på sängen av cannabisbolag

Man kan starta en privat klinik av många skäl, till exempel för att man tycker att en viss patientgrupp ska få samlad, specialiserad vård. men

Källa: Accent

2020-08-20

Patienter får förlängt högkostnadsskydd

Nu kompenseras patienter som inte har kunnat gå till tandläkaren på grund av covid-19. Från och med den första september får de en ny möjlighet till subvention inom tandvårdens högkostnadsskydd.

Källa: Tandläkartidningen

2020-08-20

Utsläpp av antibiotika en tickande hälsobomb

Trots det ställs inga miljökrav på tillverkningen vid inköp av receptbelagda läkemedel i Sverige.Covid-19 aktualiserar problemet då bakteriella

Källa: Svenska Naturskyddsföreningen

2020-08-20

Ny ersättningsperiod för högkostnadsskyddet för tandvården

Ny ersättningsperiod för högkostnadsskyddet för tandvården.... Regeringen har beslutat om en ny ersättningsperiod för högkostnadsskyddet inom tandvård med...

Källa: Försäkringskassan

Prenumerera på våra nyhetsbrev