Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Hur du gör en lathund för din klinik

Följ stegen nedan för att skapa en lista för din klinik, åtkomlig på alla datorer (ingen inloggning krävs!).

1. Logga in

2. Skapa en ny lista

Klicka på den gröna fliken ”Ny lista” i skärmens övre del. Under rättigheter måste du välja något av alternativen ”Alla kan se, jag redigerar” eller ”Alla kan se, alla kan redigera”. Detta beroende på om du ensam vill styra innehållet eller om det skall ske gemensamt – det senare alternativet innebär att alla användare kan ändra innehållet, inte bara de på din klinik. Vill ni vara flera ur en begränsad grupp som kan redigera, så rekommenderas att ni skapar ett nytt gemensamt konto dit alla kan lösenordet. Förslagsvis inkluderas klinikens namn och sjukhus i listans namn.

3. Lägg till koder

Klicka på plustecknet precis bredvid listans namn i skärmens övre del. Detta skall då färgas rosa. Lisan är nu utsedd till mottagare av nya koder. Gå till söksidan. Sök efter de koder du vill ta med. Klicka på plustecknet bredvid önskad kod. Som bekräftelse på att koden kopierats till listan skall det rosa tecknet blinka till en gång. Om du inte ser några plustecken i sökresultaten måste du först klicka i ”kodlista” under menyn ”Alternativ” längst till vänster. I exemplet i bilden kopieras således ”R07.4” till listan.

4. Kontrollera innehållet

När du är nöjd så klicka på fliken med listans namn. Listan visas, med diagnoskoder till vänster och åtgärdskoder till höger. Vilka koder som visas i ditt fall beror givetvis på vilka du valt.

5. Redigera innehållet

Vill du lägga till fler koder? Gå i så fall tillbaka till söksidan och fortsätt enligt ovanstående beskrivning. Lade du till koder som du inte önskar behålla? Klicka då på ”Redigera listan” nedanför densamma. Du kommer då till redigeringssidan.

För att plocka bort en kod klickar du helt enkelt på minustecknet bredvid. Om du vill kan du själv kommentera koderna. Klicka med musen på fältet ”[Ingen kommentar]” under berörd kod. Texten byts ut mot en ruta där du själv kan fylla i en kommentar:

För att spara kommentaren klickar du utanför rutan så att rutan byts mot grå text.

6. Att lägga till en beskrivning av listan

Det kan vara värdefull att lägga till en kort beskrivning av listans innehåll. Klicka på länken ”Ändra” bredvid fältet ”[Ingen beskrivning]”. En ruta dyker upp där du kan fylla i text:

Tryck på ”Spara” när du är nöjd.

7. Lägg till listan på klinikens datorer

Upprepa följande procedur på de datorer där du önskar visa listan permanent. Du behöver inte vara inloggad. Gå till listsökningen (”Listor”) i menyn ”Sök”. Skriv in en del av listans namn eller beskrivning i sökrutan:

Klicka på plustecknet vid listans namn i sökresultaten. Fliken visas nu upptill på varje sida:

Klart! Listan visas nu automatiskt när en användare går in på icd.nu på datorn. Fliken försvinner efter ett år, om någon rensar cookies på datorn, eller om någon manuellt tar bort listan (klickar på ”Visa inte listan på denna dator” på listans visningssida). Du kan självklart när som helst vidare redigera listan – användarna ser alltid den senaste versionen.

Prenumerera på våra nyhetsbrev