Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Om diagnoslistor

Introduktion – om listor

icd.nu har ett system för att listor över ofta använda diagnos- och åtgärdskoder. Med hjälp av detta kan du enkelt skapa privata, eller gemensamma, lathundar för att effektivisera arbetet med diagnosregistrering.

Förutsättningar

För att kunna skapa egna listor måste du ha ett användarkonto.

Att visa en lista

Alla listor du skapat och de du lagt till själv är lätt åtkomliga via flikarna i grönt i skärmens övre del. Klicka på själva fliken (inte eventuellt plustecken bredvid).

Att hitta nya listor

Dina privata listor visas alltid upptill på skärmen när du är inloggad. I det fall relevanta publika listor skapats av andra användare, kan du hitta dem med sökverktyget. Om du sedan klickar på plustecknet bredvid aktuell lista bland sökresultaten, så kommer listan att visas tillsammans med dina egna listor.

Att skapa nya listor

Innan du skapat din första lista ser listraden ut som följer:

För att skapa en ny lista så klickar du på fliken ”Ny lista”. Det kommer då fram en ruta där du fyller i namnet på listan och väljer huruvida den skall vara privat eller gemensam samt vem som får ändra innehållet:

Såväl namn som åtkomstalternativ kan ändras senare (se nedan). När listan skapats dyker en ny flik med dess namn upp i listraden.

Att lägga till koder

När du skapat en lista hamnar en länk till den bland de andra gröna flikarna:

Som du ser så finns det ett litet plustecken bredvid listans namn. Genom att klicka på detta (så att det blir rosafärgat) väljer du listan som ”mottagare” till nya koder. Koder hämtas därefter enklast genom en sökning, eller om du så vill, från en annan lista. Klicka helt enkelt på plustecknet bredvid koden i sökresultaten respektive i listan.

I ovanstående bild läggs alltså koden R07.4 till listan ”Min lista” vid klick på plustecknet bredvid koden. (Om plustecknet bredvid listfliken hade varit så grått så hade koden istället hamnat i ”snabblistan”.)

Redigeringssidan

Redigeringssidan nås via länken ”Redigera listan” på visningssidan. Här kan du

  • ta bort innehåll från listan
  • radera listan
  • ange vem som får titta på och redigera listan
  • lägga till en beskrivande text

Ta bort innehåll

Klicka på minustecknet bredvid en kod för att ta bort den.

Dela med sig av listor

För att andra skall kunna se listor du skapat måste du välja något av alternativen ”Alla kan se, jag redigerar” och ”Alla kan se, alla kan redigera” under ”Egenskaper” på redigeringssidan.

Beskrivande text

Du kan om du vill lägga till en kort beskrivning av listans innehåll, som visas närhelst någon tittar på listan eller hittar den genom en sökning.

Radera listan

Klicka på länken med detta namn och bekräfta för att radera listan permanent.

Att lägga till listor skapade av andra

Listor kan läggas antingen till ditt konto eller till datorn som sådan. I det senare fallet blir listan tillgänglig även om du inte är inloggad, men den följer inte med om du byter arbetsplats. Leta fram listan, förslagsvis med hjälp av sökfunktionen (i sökmenyn). Under listan visas några stycken länkar:

Lägga lista till konto

Klicka på ”Visa listan på mitt konto”.

Lägga lista till dator

Klicka på ”Visa listan på denna dator”.

Att ta bort listor från konto eller dator

Detta görs på motsvarande sätt. Välj ”Visa inte listan på mitt konto” respektive ”Visa inte listan på denna dator”.

Prenumerera på våra nyhetsbrev