Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Laboratorieanalyser

Nedanstående länkar hänvisar vidare till information från Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Klinisk kemi
Klinisk Mikrobiologi
Klinisk Patologi och cytologi
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin
Klinisk Genetik

Beräkna glomerulär filtrationshastighet (eGFR)

Prenumerera på våra nyhetsbrev