Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Kollega ger snabbt relevanta råd på svåra frågeställningar

Appen och den digitala plattformen Kollega adresserades landets läkare under hösten 2020.

Staffan Olsson, allmänläkare i Skåne, hör till användarna som snabbt tog till sig Kollega och vet nu hur den bäst brukas i det dagliga arbetet.  

Efter lansering av Kollega är det nu drygt 2 700 svenska läkare som använder appen. Det finns en målsättning att nå och aktivera 10 000 läkare under 2021. Appen är framtagen av det finländska bolaget Panacea och lanserades tillsammans med Internetmedicin i Sverige under hösten 2020. Den finska varianten som introducerades under 2019 har lyckats anslutna närmare hälften av den finländska läkarkåren. Det är enbart läkare som kan ansluta sig till den digitala tjänsten.

Men tillbaka till Staffan Olsson och reaktionerna efter drygt ett halvårs användning:

”För mig som alltid haft ett stort intresse av datorer och digitalisering, så var introduktionen av Kollega efterlängtad. Den använder onekligen den senaste tekniska utveckling på ett effektivt sätt. Inte minst är nyttan stor för många läkare utanför de stora städerna. De upplever ofta att de arbetar ensamma i rollen som ansvarig läkare.

När det kommer till mer kniviga fall är det en fördel att kunna ställa en fråga och få flera svar. Ganska snabbt går det att urskilja bland svaren vilken behandling som lämpar sig bäst.”

Ladda ner Kollega-appen här

Har du något konkret exempel när du haft användning av Kollega?

”Ett vanligt arbetsmoment där det kan bli en del frågetecken är när blodprover inte går ihop resultatmässigt. Då har jag publicerat de olika svaren och ställt en öppen fråga om andra läkare råkat ut för samma diskrepans. Den brainstorming och erfarenhetsutbyte som skapats då har varit helt ovärderlig och sker mycket snabbare än att ta hjälp av all världens litteratur i medicin.”

 

Vilka är de tydligaste fördelarna med Kollega?

”Absolut snabbheten och tillgängligheten. Du får omedelbara synpunkter och det rör sig i snitt om fem till tio svar per ställd fråga. Dessutom är forumet självmodererande. Lite mer ”konstiga” eller orelevanta frågor genererar alltid betydligt fler svar men korrigeras alltid vänligt med trovärdiga argument.”

 

Hur fungerar appen när det kommer till användarvänlighet?

”Jag vill påstå att den är busenkel och tröskeln för att börja använda den är låg. Det jag konstaterar är att många läkare sitter med samma typ av problem och även om du vet svaret på även svåra frågeställningar, så skapar det en trygghet när dina egna teorier bekräftas av andras erfarenhet.

Jag tror det är lättare att visa sina tillkortakommande kunskapsmässigt i detta forum jämfört med direkta kontakter på en arbetsplats. De flesta visar ingen prestige och det går att delta med pseudonym även om majoriteten inklusive mig själv använder sitt riktiga namn.”

 

Vad finns det för förbättringsmöjligheter, är det några funktioner som du saknar?

”Vid en ytterligare expansion av ämnen kanske appen behöver bli ännu mer överskådlig och eventuellt dela upp ämnesområden i olika temarum.”

 

Några andra reflektioner?

”Jag välkomnar att det är ett privat initiativ. Tror inte plattformen hade varit möjlig att erbjuda om exempelvis landstigen eller regionerna varit initiativtagare. För många, inte minst unga och mer oerfarna läkare, borde Kollega utgöra en viktig tillgång i deras yrkesutövning. Med det sagt utgår jag från att ingen användare följer ett råd till punkt och pricka. Som läkare kommer vi aldrig ifrån det egna ansvaret och beslutsfattandet.

I egenskap av allmänläkare har jag nytta av den stora bredden. Frågorna har kretsat kring allt från nageltrång till följderna av en hjärtinfarkt och allt däremellan. På senare tid har det varit många frågor kring hudbesvär och då har funktionen med att kunna lägga upp bilder verkligen kommit till nytta.

Personligen har jag tröttnat på de traditionella sociala medierna men jag är nog inne på Kollega varje dag och även utanför arbetstid. Det är säkert fler läkare som upplever att privatlivet och arbetslivet allt som oftare smälter samman. Men att snabbt få svar på en klurig frågeställning underlättar onekligen yrkesrollen.”

Ladda ner Kollega-appen här

Prenumerera på våra nyhetsbrev