Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Lungemboliscore – Wells – icd.nu

Lungemboliscore - Wells

Kliniska tecken på DVT: 
Hjärtfrekvens > 100/min: 
Hemoptys: 
Immobilisering / kirurgi
Tidigare haft lungemboli eller DVT: 
Malignitet behandlad inom 6 mån eller palliation: 
LE mer sannolik än annan diagnos: 
Referens

Prenumerera på våra nyhetsbrev