Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Kreatininclearance – icd.nu

Cockcroft-Gault

Överväg att använda något av de nyare alternativen MDRD eller LM-reviderad.

MDRD
LM-reviderad
Se: SBU
Ålder: år
Vikt: kg
Längd: cm
S-Kreatinin: µmol/L
Beräkning

Prenumerera på våra nyhetsbrev