Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

EuroSCORE – icd.nu

EuroSCORE

Ålder: år
S-Kreatinin: µmol/L
Kön: 
Vänsterkammarfunktion: 
Diagnoser:  Kronisk lungsjukdom
Extrakardiell arteriopati
Neurologisk dysfunktion
Tidigare hjärtkirurgi
Aktiv endokardit
Kritiskt preoperativt tillstånd
Instabil angina
Pulmonell hypertension
Haft hjärtinfarkt senaste 90 dagarna
Kirurgi:  Akut operation
Annat än isolerad CABG planeras
Kirurgi på torakalaorta
Septumruptur efter hjärtinfarkt
Referens

Prenumerera på våra nyhetsbrev