Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

CHADS2-kriterierna – icd.nu

= 65) { $r++; } if ($bs >= 140 || $bp >= 90) { $r++; } if ($t >= 60) { $r += 2; } else if ($t >= 10) { $r++; } if ($w) { $r += 2; } else if ($s) { $r++; } if ($d) { $r++; } if ($r < 4) { $ph = $ph_abcd2_a; } else if ($r < 6) { $ph = $ph_abcd2_b; } else { $ph = $ph_abcd2_c; } $ph = $r . ' poäng
' . $ph; } else { $ph = 'Fyll i för att räkna ut poäng'; } if (!isset($h)) {$h = 0;} if (!isset($j)) {$j = 0;} if (!isset($d)) {$d = 0;} if (!isset($_calc_menu)) {$_calc_menu = '';} $clink = _clink_abcd2; $ilink = _ilink_calc_chads2; $itCalc = _lt_i_calc_chads2; return <<CHADS2

Markera det som stämmer med patienten.

OBS! Se även tabeller för ledning angående antikoagulation

Ålder: 1 p om äldre än 75 år
Sjukdomar: Tidigare stroke eller TIA 2 p
Hypertoni 1 p
Hjärtsvikt 1 p
Diabetes mellitus 1 p
' . $ph . '
{$itCalc}
' HTML; }

Prenumerera på våra nyhetsbrev