Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
Internetmedicin Quiz


Internetmedicin Quiz är ett frågespel med fallbaserade kunskapsfrågor som är både roligt och utvecklande. Du får omedelbar återkoppling vid varje fråga!

Testa dina kunskaper eller utmana en kollega!
 


Ämnesområden:


1. Infektioner i öppenvård - 6 fall

Den här quizen handlar om vanliga infektionsfrågeställningar som man kan stöta på lite varstans, ofta i öppenvårdssammanhang.

Författare: Prof. Lars Hagberg, Infektionskliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

INSTRUKTIONER: Följdfrågor, svara rätt för att komma vidare till nästa fråga. Max poäng är 18000.

 


2. Hud - 5 fall

Kan du känna igen dessa relativt vanliga hudåkommor?

Författare: Prof. Lars Hagberg, Infektionskliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

INSTRUKTIONER: Följdfrågor, svara rätt för att komma vidare till nästa fråga. Max poäng är 15000.

 


3. Ledsmärta - 4 fall

Ledsmärta är ett vanligt symtom - testa dina kunskaper!

Författare: Docent, leg sjukgymnast Carina Thorstensson, Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet

Granskare: Professor Urban Lindgren, Ortopedi/Karolinska Institutet

INSTRUKTIONER: Följdfrågor, svara rätt för att komma vidare till nästa fråga. Max poäng är 20 000.


 
Sjuksköterska
barnneurologimottagningen/ dagvården i Solna


Sjuksköterska
Lungonkologiskt centrum


Sjuksköterska
Akutmottagningen, Nyköping


Sjuksköterska
Blodbussen


Pedagogiska läkartjänster
Akademiska sjukhuset


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


Specialistläkare till Ryggsektionen
Verksamhetsområde Ortopedi och handkirurgi


Sjuksköterska
Funktionsområde Inflammation, avdelning K84


Sjuksköterska
Avancerad kirurgisk verksamhet i Solna


Sjuksköterska till resursenheten
Vårdplatsenheten Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Överläkare till AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


Biträdande överläkare AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Medical Operations


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


Biträdande Överläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


Vi söker AT-läkare
Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett


Specialistläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


Sjuksköterska kirurgiska vårdavdelningen
Kirurgi och urologi, Nyköpings lasarett


Verksamhetschef Akademiska laboratoriet
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet


BHV sköterska till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


Specialistläkare inom radiologi
Radiologiska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset Katrineholm


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


AT-läkare
Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund


Specialistläkare/Överläkare till Palliativ enhet
Södra Älvsborgs Sjukhus, Klinik för Nära Vård, Palliativt team


Röntgensjuksköterskor
Radiologiska kliniken, Kullbergska sjukhuset Katrineholm


AT-läkare
Region Norrbotten


Specialistsjuksköterska
Barnuppvaket – Postop Barn


Intensivvårdssjuksköterska/ Barnsjuksköterska
Barnintensiven, Barn PMI, Solna


Nu söker vi sjuksköterskor
BB Karolinska Huddinge, Eftervård


AT-läkare
Ängelholms sjukhus

annons
annons