Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
Viktig juridisk information

Informationen på www.internetmedicin.se är av utpräglad fackmannamässig karaktär. Den riktar sig till svenska läkare och är anpassad till svenska förhållanden.

Av vad som sagts ovan följer att informationen på www.internetmedicin.se inte skall användas av andra än läkare. Informationen är av generell karaktär och skall inte ersätta rådgivning eller behandling av läkare. Personer med hälsoproblem eller misstanke om hälsoproblem uppmanas att söka läkare och inte förlita sig på informationen på www.internetmedicin.se.

Enskilda läkares texter på www.internetmedicin.se är endast uttryck för respektive läkares uppfattning och skall inte uppfattas som konsensusdokument.

Internetmedicin AB (som är huvudman för www.internetmedicin.se), författare, redaktörer och övriga inblandade gör sitt bästa för att informationen på www.internetmedicin.se är uppdaterad, korrekt och i överensstämmelse med den medicinska vetenskapens ståndpunkt. Den medicinska vetenskapen utvecklas dock ständigt. Nya forskningsrön ändrar läkemedelsbehandlingen och annan medicinsk behandling dagligen. Det kan därför inte garanteras att informationen vid varje tillfälle uppfyller ovan nämnda krav. Det kan inte heller garanteras att informationen är fri från skrivfel eller textbortfall.

Läkare skall själv värdera informationen på www.internetmedicin.se och vid behov bekräfta informationen med andra källor innan den används som vägledning vid medicinsk rådgivning eller behandling. Detta gäller särskilt dosering av läkemedel, indikationer och kontraindikationer.

Internetmedicin AB, författare, redaktörer och övriga inblandade åtar sig inget ansvar för att behandling m m i enlighet med informationen ger visst, i informationen angivet resultat. Inte heller åtar man sig något ansvar gentemot tredje man för skada som uppstår som en följd av behandling m m i enlighet med informationen.

Internetmedicin AB förbehåller sig rätten att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till www.internetmedicin.se. 

Internetmedicin AB
Org nr: 556583-6250
Besöksadress: Åvägen 15, Göteborg

Postadress:
C/o Nordrevik Ekonomi AB
Magasinsgatan 8C
434 37 Kungsbacka
Telefon: 031-40 74 50
Fax: 031-40 74 59
E-post: info@internetmedicin.se
 
Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT- läkare
Sunderby sjukhus


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


Specialistläkare
Doktor24


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


8 av 10 läkare är redan med- Bli medlem du också!
Sveriges Läkarförbund


Hur är det att arbeta på Akademiska sjukhuset?
Läs mer här!


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT- läkare
Piteå Sjukhus


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


Våra soldater och sjömän har rätt till kvalificerad vård. Oavsett var de befinner sig.
Försvarsmakten


AT- läkare
Gällivare sjukhus


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


AT- läkare
Nyköpings lasarett


Är du blivande ST-läkare i allmänmedicin och funderar på vart du vill göra din ST?
Landstinget Sörmland


AT- läkare
AT i Dalarna


Är du allmänspecialist eller sjuksköterska?
Vårdcentralerna Bra Liv


AT-läkare
Lycksele Lasarett


AT- läkare
Region Jönköping


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


Allmänspecialist
Gävle Strand Din hälsocentral


AT-läkare
Gävle Sjukhus


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT- läkare
Enköpings lasarett


Specialist allmänmedicin/ ST läkare
HC Baldersnäs-Arbrå-Kilafors


AT-läkare
Hudiksvalls sjukhus