Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
Viktig juridisk information

Informationen på www.internetmedicin.se är av utpräglad fackmannamässig karaktär. Den riktar sig till svenska läkare och är anpassad till svenska förhållanden.

Av vad som sagts ovan följer att informationen på www.internetmedicin.se inte skall användas av andra än läkare. Informationen är av generell karaktär och skall inte ersätta rådgivning eller behandling av läkare. Personer med hälsoproblem eller misstanke om hälsoproblem uppmanas att söka läkare och inte förlita sig på informationen på www.internetmedicin.se.

Enskilda läkares texter på www.internetmedicin.se är endast uttryck för respektive läkares uppfattning och skall inte uppfattas som konsensusdokument.

Internetmedicin AB (som är huvudman för www.internetmedicin.se), författare, redaktörer och övriga inblandade gör sitt bästa för att informationen på www.internetmedicin.se är uppdaterad, korrekt och i överensstämmelse med den medicinska vetenskapens ståndpunkt. Den medicinska vetenskapen utvecklas dock ständigt. Nya forskningsrön ändrar läkemedelsbehandlingen och annan medicinsk behandling dagligen. Det kan därför inte garanteras att informationen vid varje tillfälle uppfyller ovan nämnda krav. Det kan inte heller garanteras att informationen är fri från skrivfel eller textbortfall.

Läkare skall själv värdera informationen på www.internetmedicin.se och vid behov bekräfta informationen med andra källor innan den används som vägledning vid medicinsk rådgivning eller behandling. Detta gäller särskilt dosering av läkemedel, indikationer och kontraindikationer.

Internetmedicin AB, författare, redaktörer och övriga inblandade åtar sig inget ansvar för att behandling m m i enlighet med informationen ger visst, i informationen angivet resultat. Inte heller åtar man sig något ansvar gentemot tredje man för skada som uppstår som en följd av behandling m m i enlighet med informationen.

Internetmedicin AB förbehåller sig rätten att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till www.internetmedicin.se. 

Internetmedicin AB
Org nr: 556583-6250
Besöksadress: Åvägen 15, Göteborg

Postadress:
C/o Nordrevik Ekonomi AB
Magasinsgatan 8C
434 37 Kungsbacka
Telefon: 031-40 74 50
Fax: 031-40 74 59
E-post: info@internetmedicin.se
 
Sjuksköterska till resursenheten
Vårdplatsenheten Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Intensivvårdssjuksköterska/ Barnsjuksköterska
Barnintensiven, Barn PMI, Solna


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


Sjuksköterska
Avancerad kirurgisk verksamhet i Solna


Hematolog
Medicinkliniken, Nyköpings lasarett


Sjuksköterska kirurgiska vårdavdelningen
Kirurgi och urologi, Nyköpings lasarett


Röntgensjuksköterskor
Radiologiska kliniken, Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Specialistläkare/Överläkare till Palliativ enhet
Södra Älvsborgs Sjukhus, Klinik för Nära Vård, Palliativt team


Specialistläkare inom radiologi
Radiologiska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Specialistläkare/Överläkare inom ortopedi
Södra Älvsborgs Sjukhus, Ortopedkliniken


Verksamhetschef Akademiska laboratoriet
Verksamhetsområde Akademiska laboratoriet


Sjuksköterska
IBD Mag- Tarmmottagning


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


Sjuksköterska
Funktionsområde Inflammation, avdelning K84


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


Biträdande överläkare AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


AT-läkare
Höglandssjukhuset Eksjö, Länssjukhuset Ryhov, Värnamo sjukhus


AT-läkare
Region Norrbotten


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


Specialistsjuksköterska
Barnuppvaket – Postop Barn


Erfaren sjuksköterska
intermediärvårdsavdelningen i Solna


Sjuksköterska
Akutmottagningen, Nyköping


ST-läkare
Onkologikliniken Sörmland, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Sjuksköterska
Blodbussen


Specialistläkare AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


AT läkare
Lasarettet i Enköping


Specialistläkare/biträdande överläkare
Akademiska barnsjukhuset


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Sjuksköterska
Lungonkologiskt centrum

annons
annons