Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Nyhetsbrev 

[mdi-icon name=”camera” size=”10x” color=”rgba(0, 0, 0, 0.8)”]

AD

Videoarkivet

[mdi-icon name=”file-document-box” size=”10x” color=”rgba(0, 0, 0, 0.8)”]

AD

 

Blanketter

[mdi-icon name=”camera” size=”10x” color=”rgba(0, 0, 0, 0.8)”]

122 videoklipp.

Videoarkivet

[mdi-icon name=”hospital” size=”10x” color=”rgba(0, 0, 0, 0.8)”]

Handläggning av akut buk

Akutbuk

[mdi-icon name=”earth” size=”10x” color=”rgba(0, 0, 0, 0.8)”]

text

Mednytt

[mdi-icon name=”phone-in-talk” size=”10x” color=”rgba(0, 0, 0, 0.8)”]

AD

Kontakta oss

[mdi-icon name=”lightbulb” size=”10x” color=”rgba(0, 0, 0, 0.8)”]

AD

Quiz

[mdi-icon name=”account” size=”10x” color=”rgba(0, 0, 0, 0.8)”]

text

ICD.nu

Prenumerera på våra nyhetsbrev