Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
Blanketter
Nedan finns direktlänkar till blanketter på Internetmedicin.se och externa webbplatser. För att kunna läsa blanketterna kan PDF-läsare behöva laddas ned till din dator om sådan ej är installerad.

Du måste vara inloggad för att kunna visa blanketterna.

Ansökan om tillstånd till abort efter utgången av 18:e havandeskapsveckan (3 § abortlagen [1974:595]).
Källa: Socialstyrelsen

Bifogas till ansökan om abort efter utgången av 18:e havandeskapsveckan.
Källa: Socialstyrelsen

Bifogas till ansökan om abort efter utgången av 18:e havandeskapsveckan.
Källa: Socialstyrelsen

Läkarutlåtande vid ansökan om medgivande att ta emot ett utländskt barn för adoption.
Källa: Socialstyrelsen

Detta formulär bör användas, om ett barn har kommit till genom en assisterad befruktning enligt lagen (2006:351) om genetisk integritet m m, med samtycke från den kvinna som var moderns maka, registrerade partner eller sambo vid befruktningstillfället.
Källa: Socialstyrelsen

Detta protokoll ska användas, om parterna inte är sambor, eller om de är sam- bor och omständigheter kommit fram som ifrågasätter faderskapet. Om modern uppger att flera män förekommer inom eller i anslutning till den beräknade konceptionstiden, ska ett MF-protokoll upprättas och numreras för var och en av männen.
Källa: Socialstyrelsen

Samtycke om användning av egna/donerade spermier till insemination av sin partner.
Källa: Socialstyrelsen


Saknar du någon blankett? Tipsa oss på info@internetmedicin.se.


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT-läkare
Sunderby sjukhus


AT läkare
Lasarettet i Enköping


AT- läkare
Lasarettet i Landskrona


AT- läkare
Ängelholns sjukhus


AT- läkare
Kullberska sjukhuset


Specialistläkare till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT läkare
Gällivare Sjukhus


AT- läkare
Piteå sjukhus


AT- läkare
Lasarettet Trelleborg


AT- läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


Vi söker nu verksamhetschefer till Klinisk kemi, Multidisciplinärt laboratorium och Patientnära laboratorieanalyser
Region Östergötland


AT- läkare
Helsingborgs lasarett


Verksamhetschef Blod- och tumörsjukdomar
Akademiska sjukhuset


AT- läkare
Skånes Universitetssjukhus


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


Specialistläkare i allmänmedicin/annan specialitet
VC Ramlösa


AT-läkare
region Jönköping.se


Lediga tjänster inom hälso- och sjukvård.
Försvarsmakten


AT- läkare
Hässleholms sjukhus


AT- läkare
Kiruna sjukhus


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT läkare
Kalix sjukhus


AT-läkare
Region Dalarna


Specialist i pediatrik
Barn- och ungdomskliniken, Nyköpings lasarett


Läkare till Bra Liv nära. Jobba både digitalt och på en av våra vårdcentraler.
Vårdcentralerna Bra Liv


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad

annons
annons
annons