Beräkna glomerulär filtrationshastighet
 
Formel: Lund-Malmö rev  
 
Kön: Man   Kvinna
 
Ålder:  år
 
S-Kreatinin:  mikromol/l
 
 
Värde (eGFR):   ml/min/1,73 m2
 
Formel enligt Lund-Malmö reviderad. Rekommenderas av SBU.
Källa:
1. Björk J et al Clin Lab Invest. 2011 71(3):232-9.
2. Skattning av njurfunktion - En systematisk litteraturöversikt. SBU 2013.