Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Lathundar

Angina-klass

CCS-klass

I Ingen begränsning av alldaglig aktivitet. Angina bara vid kraftig, snabb eller långvarig fysisk aktivitet.
II Lindrig begränsning av alldaglig aktivitet. Angina vid promenad mer än två kvarter i normal takt och under normala förhållanden, alternativt uppför trappa.
III Kraftig begränsning av alldaglig aktivitet. Angina vid promenad 1-2 kvarter i normal takt och under normala förhållanden, alternativt uppför trappa.
IV Angina vid all fysisk aktivitet. Kan även förekomma i vila.
ASA
1 Frisk patient
2 Mild systemsjukdom
3 Svår systemsjukdom
4 Svår systemsjukdom med livshot
5 Moribund patient som ej förväntas överleva utan operation
6 Hjärndöd patient vars organ skall doneras
AVPU
A Alert Patienten är helt vaken och orienterad
V Voice Patienten reagerar på tilltal
P Pain Patienten reagerar på smärta
U Unresponsive Patienten reagerar inte på något stimuli

Skala för snabb bedömning av medvetandegrad

Barn
Ålder
1-3 mån 1 år 3 år 5 år 7 år 9 år 12 år 14 år

Mått

Vikt (kg) 5 10 15 20 25 30 40 50
Längd (cm) 55-60 75 95 110 120 135 150 160
AF (/min) 30-60 20-30 20-30 18-25 18-20 15-20 12-20 12-16
Puls 110-160 90-120 80-120 70-110 60-90 60-80 60-80 60-80
Syst BT 70-95 80-100 80-110 80-110 80-115 90-120 90-120 90-120

Källa: KAMBER 2007

BAS 90-30-90
B Systoliskt blodtryck < 90 mmHg
A Andningsfrekvens > 30 / min
S Saturation < 90%
Brännskador

9%-reglerna för uppskattning av brännskadors utbredning

Vuxna Barn
Huvud och hals 9% 17%
En arm 9% 9%
Bålen 18% 18%
Ryggen 18% 13%
Ett ben 18% 13%
Handflata 1% 1%

Värdena hos barn varierar med åldern.

Canadian C-Spine Rule

CHA2DS2-VASc

Beräkning

Hjärtsvikt 1
Hypertoni 1
Ålder ≥ 75 år 2
Ålder 65-74 år 1
Diabetes 1
Stroke / TIA / Tromboembolism 2
Kärlsjukdom 1
Kvinna 1

Risk

Årlig tromboembolisk risk

Poäng

0 0%
1 1.3%
2 2.2%
3 3.2%
4 4.0%
5 6.7%
6 9.8%
7 9.6%
8 6.7%
9 15.2%
Rekommendation

Poäng

0 Ingen behandling
1-9 Waran eller nya antikoagulantia
Dermatom
Källa: M. Häggström (1, 2)
EKG
EKG
normalt 50 mm/s, 1 mV = 10mm
Testsignal amplitud = 10 mm → 1 mV = 10 mm
Frekvens 50-100 / min
P-duration ≤ 0.12 s ≤ 6 mm
P-amplitud ≤ 0.3 mV ≤ 3 mm
PQ 0.12 – 0.22 s 6 – 11 mm
QRS 0.07 – 0.10 s 3.5 – 5 mm
Elaxel 0 – 90° (äldre -30 – 90°)
Septala Q < 0.04 s

< 25% av R-amplituden

< 2 mm

< 25% av R-amplituden

R-amplituder R i V5-6 < 2.6 mV

S i V1 + R i V5 eller 6 < 3.5 mV

R i aVL ≤ 1.2 mV

R i I, II, III ≤ 2.0 mV

Om R > S i V1: R < 0.5 mV

R i V5-6 < 26 mm

S i V1 + R i V5 eller 6 < 35 mm

R i aVL ≤ 12 mm

R i I, II, III ≤ 20 mm

Om R > S i V1: R < 5 mm

ST-sänkning Extr* och V2,3,6 ≤ 0.05 mV

V4-5 < 0.1 mV

Extr* och V2,3,6 ≤ 0.5 mm

V4-5 < 1 mm

ST-höjning män Extr och V5-6 ≤ 0.075 mV

V2-3 ≤ 0.3 mV

Extr och V5-6 ≤ 0.75 mm

V2-3 ≤ 3 mm

ST-höjning kvinnor Extr och V5-6 ≤ 0.05 mV

V2-3 ≤ 0.2 mV

Extr och V5-6 ≤ 0.5 mm

V2-3 ≤ 2 mm

T-vågor Positiva på vä sida

Ibland negativa i III-aVL trots R < S

QT ≤ 0.46 s vid frekvens 60

≤ 0.36 s vid frekvens 100

≤ 23 mm vid frekvens 60

≤ 18 mm vid frekvens 100

QTc ≤ 0.46 s • QTc-kalkylator
Främmande kropp
1 Effektiv hoststöt: syrgas under transport till inrättning med fiberskopikompetens
2 Ineffektiv hoststöt / kan ej tala / begynnande medvetandepåverkan: Ryggdunk x 5 omväxlande med antingen Heimlich x 5 eller bröstdunk (barn under 1 år)
3 Medvetslös: Avlägsna föremålet med laryngoskopi + Magills tång, eller bronkintubera patienten och peta ned föremålet i andra bronken
4 Kirurgisk luftväg (koniotomi)

Främmande-kroppsalgoritm

Glasgow Coma Scale
Ögonöppning Svar på tilltal Motorisk reaktion

Poäng

6 följer uppmaningar
5 orienterad lokaliserar (supraorbitalt)
4 spontan desorienterad / konfusorisk undandragande (fingernagelbädd)
3 ja, vid tilltal enstaka ord onormal flexion (fingernagelbädd)
2 ja, vid smärtstimulering oartikulerat ljud extension (fingernagelbädd)
1 ingen trots smärtstimulering nej ingen trots smärtstimulering
Hunt & Hess
Hunt & Hess
Symtom Ungefärlig mortalitet

Grad

1 Mild huvudvärk, vaken och orienterad, minimal eller ingen nackstelhet 30%
2 Nackstel, medelsvår till svår huvudvärk, vaken och orienterad, inga neurologiska bortfall utöver eventuell kranialnervspåverkan 40%
3 Letargisk eller konfusorisk, lättare fokala bortfall 50%
4 Stuporös, mer allvarliga fokala bortfall 80%
5 Komatös, tecken till svåra bortfall (t ex flexions- eller extensionsmönster) 90%

Klassifikation av subaraknoidalblödningar efter symtom. Ger information om mortalitetsrisk.

HUSK MIDAS
H Herpesencefalit
U Uremi
S Status epilepticus
K Korsakoff
M Meningit / Sepsis
I Intoxikation
D Diabetes
A Andningsinsufficiens
S Subarach, Subduralblödning
Killip-klass
I Inga kliniska tecken på hjärtsvikt.
II Rassel/krepitationer, tredje hjärtton, ökat tryck i v jugularis
III Akut lungödem
IV Kardiogen chock eller systoliskt blodtryck < 90 mmHg och tecken till perifer vasokonstriktion (oliguri,
cyanos, svettning)
King’s College
Etiologi
Paracetamolorsakad
 • pH < 7,25 eller
 • INR > 6,5 och S-kreatinin > 300 µmol/L hos patient med leverencefalopati grad 3-4
Annan etiologi
 • INR > 6,5 eller minst tre av följande:
  • Ålder < 10 år eller > 40 år
  • Etiologi: non-A, non-B, non-C (oklar genes) eller läkemedel utöver paracetamol
  • Debut av leverencefalopati > 7 dygn efter ikterusdebut
  • INR > 3,5
  • Bilirubin > 300 µmol/L

King’s-College-kriterierna för levertransplantation vid leversvikt. Se även Internetmedicin.

KOL

Grader av KOL (GOLD)

FEV1 FEV1/FVC

Grad

1 FEV1 ≥ 80% av förväntat FEV1 / FVC < 0,70
2 80% > FEV1 ≥ 50% av förväntat FEV1 / FVC < 0,70c
3 50% > FEV1 ≥ 30% av förväntat FEV1 / FVC < 0,70
4 FEV1 < 30% av förväntat FEV1 / FVC < 0,70

Källa: GOLD, 2013 • länk

Laktacidos
Exempel

Grad

Anaerob metabolism Hypotoni
Hypoxi
Lokal ischemi (t ex tarmischemi)
Krampanfall
Svårt astmaanfall
Annat tillstånd med ökad energikonsumtion
Nedsatt clearance Leversvikt
Alkoholmissbruk
D-laktat Kort tarm eller tunntarmsoperation (överväxt av D-laktatproducerande bakterier)
Intox Cyanid
CO
Metanol
Metformin
Isoniazid
Järn
Etylenglykol
Salicylat
Leverencefalopati

Leverencefalopati (grader)

Definition

Grad

1 Oklarhet, förvirring eller personlighetsförändring
2 Uttalad slöhet, sömnig, men kontaktbar vid tilltal
3 Stuporös, men kontaktbar vid kraftig stimulering
4 Koma, okontaktbar vid smärtstimulering. Kramper kan förekomma.

Klassificering i allvarlighetsgrader av patienter med leverencefalopati

MUDPILES
M Metanol, Metformin
U Urea
D Diabetes ketoacidos
P Paraldehyd
I Isoniazid, Iron
L Laktat
E Etylenglykol
S Salicylat
Nivåbestämning

Nivåbestämning (innervering)

Nivå Nerv Muskel
Axel abduktion C5 n axillaris m deltoideus
Armbåge flexion C5-6 n musculocutaneus m biceps brachii, m brachialis
Armbåge extension C6-7 n radialis m triceps brachii
Handled dorsalflexion C6 n radialis m extensor carpi radialis
Fingrar flexion C8 n medianus, n ulnaris m flexor digitorum superficialis / profundus
Fingrar spretning T1 n ulnaris mm interossei, m abductor digiti minimi
Fingrar adduktion T1 n ulnaris mm interossei
Höft flexion L1-2 plexus lumbalis m ileopsoas
Knä extension L3-4 n femoralis m quadriceps
Knä flexion L5-S1 n ischiadicus m biceps femoris, m semitendinosus, m semimembranosus
Fotled dorsalflexion L4-5 n peroneus profundus m tibialis anterior
Fotled plantarflexion S1-2 n tibialis m gastrocnemius
Stortå extension L5 n peroneus profundus m extensor digitorum longus

Används för att nivåbestämma en ryggmärgsskada.

Njursvikt

Stadieindelning vid kronisk njursvikt

FEV1 FEV1/FVC
Stadium
1 ≥ 90 Normal filtration eller hyperfiltration
2 60-89 Lindrig
3 30-59 Medelsvår
4 15-29 Svår
5 < 15 Terminal

Källa: KDOQI (National Kidney Foundation) • länk

Nutrition

Energibehov vuxna

Behov
kcal/kg/dygn 70 kg: kcal/dygn

Situation

Basalmetabolism 20 1400
Sängliggande 25 1750
Uppegående 30 2100
Återuppbyggnad 35 2400
Mager pat +10% -10%
Överviktig pat -10% -10%
Över 70 år -10% -10%
Per grad tempstegring +10% +10%

Källa: Läkemedelsboken 2009-2010

Elektrolytbehov

Behov
mmol/kg/dygn ungefär / dygn

Elekrolyt

Na 1.0-1.4 70
K 0.7-0.9 50
Mg 0.04-0.20 3

Källa: Anestesi Liber 2005

NYHA-klass
I Inga symptom
II Lätt hjärtsvikt med andfåddhet och trötthet efter mer än måttlig ansträngning (springa, gå i trappor)
III Akut lungödem
IV Kardiogen chock eller systoliskt blodtryck < 90 mmHg och tecken till perifer vasokonstriktion (oliguri,
cyanos, svettning)
Omvandling opioider

Konverteringsguide för opioider

M = morfin/ketobemidon, O = oxykodon, H = hydromorfon, F = fentanyl
M po dygn M po extra M sc/iv dygn M sc/iv extra O po dygn O po extra O sc/iv dygn O sc/iv extra H po dygn H po extra H sc/iv dygn H sc/iv extra F derm µg/h
Fentanyl
20 2,5-5 7-10 1-2 10 1-2 7 1 12
40 5-10 15-20 2-5 20 2-5 15 2 4-8 1,3 2-4 ≤1 12
60 10 20-30 3-5 30 5 20 3 8-12 2,6 4-6 ≤1 25
80 10-15 30-40 5-7 40 5-10 30 5 12-16 2,6 6-8 1 25
100 15 35-50 6-8 50 5-10 35 6 14-20 2,6-3,9 7-10 1-2 37
120 20 45-60 7-10 60 10 45 7 18-24 2,6-3,9 9-12 2 50
160 25 60-80 10-15 80 10-15 60 10 24-32 3,9-5,2 12-16 2-3 50
220 40 80-110 15-20 110 20 80 10-15 32-44 5,2-7,8 16-22 3-4 75
320 55 120-160 20-25 160 25 120 20 48-64 7,8-10,4 24-32 4-6 100
400 70 150-200 25-35 200 35 150 25 60-80 10,4-13 30-40 5-7 125
500 85 185-250 30-40 250 40 185 30 74-100 12-17* 37-50 6-9 150
580 100* 215-290 35-50 290 50 215 35 86-116 14-19* 43-58 7-10 175
680 115* 255-340 45-55 340 55 255 45 102-136 17-23* 51-68 9-12 200
760 125* 285-380 50-65 380 65 285 50 114-152 19-25* 57-76 10-13 225
860 145* 320-430 55-70 430 70 320 55 128-172 21-29* 64-86 11-15 250
940 155* 350-470 60-80 470 80 350 60 140-188 23-31* 70-94 12-16 275
1040 175* 390-520 65-85 520 85 390 65 156-208 26-35* 78-104 13-18 300

* Beställ i kapselform. Källa: Carlo Mucchiano m fl, Höglandssjukhuset i Eksjö

PECARN Head

PECARN Pediatric Head Injury / Trauma Algorithm

Beslutsstöd för att avgöra behovet av CT skalle vid skalltrauma hos barn 0-18 år. Källa: Kuppermann N et al. Lancet 2009;374(9696):1160-70 • PubMed

PEF

Normalvärden PEF Pojkar

Ålder
5-18

Längd

100 66
110 121
120 176
130 231
140 286
150 341
160 395
170 450
180 505
190 560

Normalvärden PEF Flickor

Ålder
5-18

Längd

100 65
110 119
120 173
130 226
140 280
150 333
160 387
170 441
180 494
190 548

Normalvärden PEF Män

Ålder
70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20

Längd

150 381 394 407 420 433 446 458 471 484 497 501
155 399 412 425 438 451 464 477 490 503 516 528
160 418 431 444 457 469 482 495 508 521 534 547
165 436 449 462 475 488 501 514 527 539 552 565
170 455 468 480 493 506 519 532 545 558 571 584
175 473 486 499 512 525 538 550 563 576 589 602
180 492 504 517 530 543 556 569 582 595 608 621
185 510 523 536 549 562 574 587 600 613 626 639
190 528 541 554 567 580 593 606 619 632 644 657
195 547 560 573 585 598 611 624 637 650 663 676
200 565 578 591 604 617 630 643 655 668 681 694

Normalvärden PEF Kvinnor

Ålder
70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20

Längd

150 302 311 320 329 338 347 356 365 374 383 392
155 319 328 337 346 355 364 373 382 391 400 409
160 335 344 353 362 371 380 389 398 407 416 425
165 352 361 370 379 388 397 406 415 424 433 442
170 368 377 386 395 404 413 422 431 440 449 458
175 385 394 403 412 421 430 439 448 457 466 475
180 401 410 419 428 437 446 455 464 473 482 491
185 418 427 436 445 454 463 472 481 490 499 508
190 434 443 452 461 470 479 488 497 506 515 524
195 451 460 469 478 487 496 505 514 523 532 541
200 467 476 485 494 503 512 521 530 539 548 557
Reflexer

Reflexer

Nerv Nivå

Reflex

Biceps n musculocutaneus C5, C6
Brachioradialis n radialis C6
Triceps n radialis C7
Patella n femoralis L3, L4
Achilles n tibialis S1, S2
RLS-85
1 Kontaktbar utan latens, orienterad
2 Slö / oklar, kontakt vid tilltal, tillrop, beröring
3 Mycket slö / oklar, kontakt vid upprepade tillrop, ruskningar, smärtstimulering
4 Lokaliserar smärta men avvärjer ej
5 Undandragande rörelse
6 Böjer stereotypt
7 Sträcker stereotypt
8 Ingen reaktion på smärtstimulering
Rutinnervstatus

Samtal

1 dysartri/dysfasi
2 orientering, minne, spatial förmåga, uppmärksamhet
3 ofrivillig motorik
4 ansiktsmotorik
5 motorik under avklädning

Stående

6 normal gång
7 tå- och hälgång
8 Romberg
9 finger-näs
10 nigsittning-uppresning

Sittande

11 ögonbottnar
12 synfält
13 ögonmotorik
14 nystagmus
15 ptos
16 pupillstorlek och -dilatation
17 ansiktsmotorik
18 hörsel
19 svalgreflex och -assymetri
20 tungmotorik
21 diadokokinesi
22 fingerspel
23 armar-framåt-sträck
24 fingerspretning, axelabduktion
25 reflexer

Liggande

26 sensibilitet (smärta och vibration)
27 ben i rät vinkel
28 tonus i hand-, armbågs- och knäled
29 knä-häl
30 Babinski
Sgarbossakriterierna
Definition Poäng

Kriterium

1 Konkordant ST-höjning > 1 mm i avledning med positivt QRS 5
2 Konkordant ST-sänkning > 1 mm i V1-V3 3
3 Diskordant ST-höjning > 5 mm i avledning med negativt QRS 2

Total poäng ≥ 3 har 90% specificitet för hjärtinfarkt vid vänstersidigt skänkelblock.

SIRS
1 Temp > 38° eller < 36°
2 Andningsfrekvens > 20 / min eller PaCO2 < 4 kPa
3 Hjärtfrekvens > 90 / min
4 LPK > 12 eller < 4 x 109

Om pat har minst två kriterier föreligger SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome).

THE MISFITS
T Trauma
H Heart disease, hypovolemia, hypoxia
E Endocrine (binjuresvikt, tyreotoxikos)
M Metabolic (elektrolytrubbningar)
I Inborn errors of metabolism
S Sepsis (meningit, pneumoni, UVI)
F Formula mishaps
I Intestinal catastrophes (volvulus, intussusception, nekrotiserande enterokolit)
T Toxins
S Seizures

Minnesregel över viktiga orsaker till akut sjukdom hos nyfödda

Toxidrom
↑AF, SpO2 ua,
↑BT, ↑ puls,
Agitation, mydriasis, kramp
↑temp ↓AF, ↓ SpO2,
↓ BT, ↓ puls
Somnolens, mios, ↓ reflexer,
↓ temp
Torr rodnad varm hy, muntorrhet, ileus, urinretention Antikolinergt
TCA, antihistamin, anti-parkinson
Opioider
Morfin, Heroin, Metadon
Blöt hy, salivering, tårar, kräkning, diarré, urininkontinens Serotonergt
SSRI, TCA, MAO-hämmare, MDMA
Kolinergt
Besprutningsmedel, svampar, nervgas, kolinesterashämmare
Normal hud Sympatikomimetiskt / hallucinatoriskt
Kokain, amfetamin, koffein, PCP, LSD, abstinens
Sedativt / hypnotiskt
Bensodiazepiner, sömnmedel, alkohol, GHB

Sammanfattning av toxidrom. Listan på substanser under respektive toxidrom är inte fullödig. Fritt från: Stenkilsson M, Dryver E. Läkartidningen 2011;108(24-25):1302-7 • PubMed

USEDCRAP
U Ureterostomy
S Small bowel fistula
E Extra Chloride
D Diarrhea
C Carbonic anhydrase inhibitor
R Renal tubular acidosis, kidney failure
A Adrenal insufficiency
P Pancreatic fistula

Minnesregel för orsaker till metabol acidos med normalt anjongap

Vätska

Vätskeinnehåll

Ålder
5-18

Längd

100 66
110 121
120 176
130 231
140 286
150 341
160 395
170 450
180 505
190 560

Vätskeinnehåll

Ålder
5-18

Längd

100 66
110 121
120 176
130 231
140 286
150 341
160 395
170 450
180 505
190 560

Prenumerera på våra nyhetsbrev