Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Patientbroschyrer

Ung Cancer (1 broschyrer)

De unga bakom cancern

Unga vuxna cancerberörda är en grupp inom svensk cancervård som är speciellt utsatt, med en lägre överlevnad än barn som lider av samma diagnos. Unga vuxna faller mellan stolarna och personen bakom sjukdomen blir sviken. I denna rapport, baserad på en undersökning bland experter, belyser vi svårigheterna utifrån fem problemområden. 

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev