Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Patientbroschyrer

Sällsynta hälsotillstånd (2 broschyrer)

EDS/HSD

Ehlers-Danlos Syndrom (EDS) är ett samlingsnamn på en grupp tillstånd som karaktäriseras av att bindväven har en förändrad struktur. Flertalet varianter är sällsynta med undantag av hEDS. Sedan 2017 finns en ny syskondiagnos, snarlik hEDS, kallad Hypermobilitetsspektrumstörning (HSD).

Önskar ni beställa fysiska exemplar är ni välkomna att maila till:
info@ehlers-danlos.se

Ladda ner PDF

Marfans syndrom

Svenska Marfanföreningen är en ideell förening som erbjuder stöd till dem som har Marfans syndrom och andra marfanliknande tillstånd och till deras närstående. Vi jobbar med information och rådgivning om syndromet och dess behandling.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev