Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Patientbroschyrer

Ortopedi (3 broschyrer)

Du som har blivit amputerad

Personskadeförbundet RTP ger information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskada samt deras närstående.

Ladda ner PDF

Vill du träffa en coachande förebild?

Du som står inför en amputation eller blivit amputerad kan ta kontakt med oss för att träffa en förebildscoach. Det är personer som är förebilder men som samtidigt har ett coachande förhållningssätt. En förebild är trovärdig, en coach ser möjligheter – denna kombination är unik.

Ladda ner PDF

Vill du träffa en coachande förebild?

Ta chansen att träffa en förebildscoach.

Att stå inför en amputation eller nyligen ha blivit amputerad innebär ofta en stor omställning. Vård och rehabilitering efter en amputation fungerar ofta väl men många som lever med en amputation säger att de har saknat en tidig kontakt till en person med en liknande erfarenhet. Coachprojektet erbjuder dig möjlighet att möta någon som själv har förlorat en kroppsdel och har hittat tillbaka till ett aktivt och självständigt liv. Det är en person som vi i projektet kallar för förebildscoach.

Prenumerera på våra nyhetsbrev