Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Patientbroschyrer

Njursjukdomar (4 broschyrer)

Att leva med cystnjurar

20-sidig informationsskrift från Njurförbundet. Att leva med cystnjurar kan ibland vara svårt, vare sig det är du själv eller en närstående som har sjukdomen. Men med rätt information och en positiv inställning behöver inte sjukdomen hindra dig från att leva ett lyckligt och rikt liv.

Ladda ner PDF

Du är inte ensam

Varje år får ungefär tusen personer i Sverige diagnosen njurcancer. Det är en allvarlig sjukdom, men forskningen går framåt och behandlingarna förbättras ständigt.

Därför vill vi hjälpa dig att få svar på dina frågor och ge dig stöd i turbulensen som uppstår.

Ladda ner PDF

Njursvikt – ett lurigt tillstånd

12-sidig informationsskrift från Njurförbundet. En av tio drabbas av njurpåverkan. Om njursvikt upptäcks i tid kan tillståndet vara behandlingsbart. Broschyren vänder sig till den som nyligen har fått en diagnos, och vill veta mer om njurarna, orsaker till njursvikt och olika behandlingsformer.

Ladda ner PDF

Samliv och sexualitet vid njursvikt

20-sidig informationsskrift från Njurförbundet. Svår njursvikt kan påverka sexuellt samliv. Orsakerna bakom detta är ?era. Denna broschyr är ett första försök från Njurförbundet att skapa ett skriftligt material om samliv och sexualitet vid kronisk njursvikt.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev