Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Patientbroschyrer

Neurologi (38 broschyrer)

Afasi - att inte kunna kommunicera

Denna folder är en av många som behandlar konsekvenserna efter stroke. Besök vår hemsida eller ring vårt kansli för mer information.

Ladda ner PDF

AKUT-testet

Ett test för att känna igen tecken på stroke, samt fakta om stroke.

Ladda ner PDF

Anhörig till någon som fått stroke

Information om vad stroke är, om den första tiden, utskrivning och rehabilitering.

Ladda ner PDF

Arnold Chiari

Här kan du läsa om Arnold Chiari som är en beteckning på en medfödd missbildning. Tillståndet kan leda till ökat tryck inne i skallen vilket kan ge återkommande huvudvärksattacker. Den exakta orsaken till Chiarimissbildningar är okänd.
Broschyren kan också beställas via telefon nr. 08-120 797 60

Ladda ner PDF

Att lindra tand- och munproblem efter stroke

Bra tips om hur man ska sköta sina tänder och munhygien efter stroke, vart man kan vända sig för att få hjälp och även vilken ekonomisk hjälp som finns att få.

Ladda ner PDF

Att prata med barn

Att prata med barn om förälders/närståendes sjukdom.

Ladda ner PDF

Bra förhållningssätt till personer med demenssjukdom

Denna skrift lämpar sig både för omsorgspersonal och anhöriga till personer med demenssjukdom.

Ladda ner PDF

Demensförbundets nätverk

Att vara ung och ha en man, hustru eller sambo som drabbats av en demenssjukdom gör att man hamnar i en mycket svår situation. Du kan få hjälp och stöd av andra som är i samma situation. Kontakta oss i nätverket!

Ladda ner PDF

Du som har en hjärnskada

Personskadeförbundet RTP ger information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskada samt deras närstående.

Ladda ner PDF

Du som har en nackskada

Personskadeförbundet RTP ger information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskada samt deras närstående.

Ladda ner PDF

Du som har en ryggmärgsskada

Personskadeförbundet RTP ger information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskada samt deras närstående.

Ladda ner PDF

Dysfagi – att leva med svårigheter att äta och dricka

Denna folder är en av många som behandlar konsekvenserna efter stroke. Besök vår hemsida eller ring vårt kansli för mer information.

Ladda ner PDF

Dystoni

Information till patienter, anhöriga och vårdpersonal.

Ladda ner PDF

Dystoni - Kort info

Om dystoni och Svensk dystoniförening.

Ladda ner PDF

Ett annorlunda liv

Information till patienter som nyligen fått demensdiagnos.

Ett svårt val

En hjälpskrift för att reda ut tankar du kan ha kring att testa eller inte testa dig för att se om du är anlagsbärare av genmutationen som senare i livet utvecklar Huntington sjukdom.

Ladda ner PDF

För alla möjligheter som finns kvar

Personskadeförbundet RTP ger information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskada samt deras närstående.

Ladda ner PDF

Har du obehag i benen?

Lider du av obehag i benen eller i andra kroppsdelar när du sitter eller ligger? Får du ett oemotståndligt behov av rörelse? Är det värst kvälls- och nattetid – speciellt i liggande läge? Har du kanske svårt att sova? Du kan ha den vanligaste neurologiska sjukdomen Willis-Ekbom Disease, WED, även kallad Restless Legs Syndrom, RLS.

Ladda ner PDF

HDYO

En europeisk ungdomsorganisation för barn och unga vuxna med Huntingtons sjukdom i familjen.

Ladda ner PDF

Hjälpreda vid nackskada

Personskadeförbundet RTP ger information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskada samt deras närstående.

Ladda ner PDF

Hjärntrötthet – när den mentala energin tar slut

Denna folder är en av många som behandlar konsekvenserna efter stroke. Besök vår hemsida eller ring vårt kansli för mer information.

Ladda ner PDF

Hortons Huvudvärk

Här får du information om Hortons huvudvärk, cluster headache, har fått sitt namn av den amerikanske läkaren Bayard Taylor Horton som forskade om sjukdomen och beskrev den första gången 1939.
Broschyren kan också beställas via telefon nr. 08-120 797 60

Ladda ner PDF

Huntingtons sjukdom

Information till familjer med Huntingtons Sjukdom (och alla andra intresserade).

Ladda ner PDF

Huvudvärk hos barn & ungdomar

Ladda ner PDF

Korta fakta om epilepsi

Denna broschyr vänder sig i första hand till personer som haft ett epileptiskt anfall eller fått diagnosen epilepsi. Vi tror att texten också kan vara av värde för anhöriga och för andra som kommer i kontakt med någon som har epilepsi. Med tanke på att epilepsi är en vanlig sjukdom kommer de allra flesta att någon gång bevittna ett anfall eller känna någon med epilepsi.

Ladda ner PDF

Leva med afasi

Information till anhöriga om afasi. 15 sidor. Kan beställas från Afasiförbundet. Kostar 15 kronor/styck plus porto.

Livets alla möjligheter

Personskadeförbundet RTP ger information och vägledning till personer med förvärvade skador till följd av trafik-, olycksfalls- eller polioskada samt deras närstående.

Ladda ner PDF

Migrän

Här kan du läsa om Migrän som är akuta anfall av sprängande huvudvärk som kan pågå i flera dygn. Värken blir värre av rörelse och normal fysisk aktivitet. Över 1 miljon svenskar är drabbade av denna svåra och funktionsnedsättande folksjukdom.
Broschyren kan också beställas via telefon nr. 08-120 797 60

Ladda ner PDF

Min mamma fick en stroke

Emmie har skrivit en text om hur det är och känns att vara nära anhörig, vad som händer i kroppen när man får en stroke och hur det kan bli efteråt.

En viktig broschyr för barn eller barnbarn till någon som har fått stroke.

Ladda ner PDF

Möta personer med afasi

Information till vårdpersonal. 15 sidor. Kan beställas från Afasiförbundet. Kostar 15 kronor/styck plus porto.

Neurofibromatos

Informationsfolder att dela ut till patienter.

Ladda ner PDF

NF - Att leva med neurofibromatos

Att leva med neurofibromatos, berättelser inifrån knutorna, är en samling personliga berättelser om livet som bärare eller anhörig till bärare av diagnoserna Neurofibromatos typ 1 och typ 2. Finns att köpa för 100 kr via förbundet.

Parkinsons sjukdom

Broschyren ger en grundläggande information om Parkinsons sjukdom och riktar sig främst till nydiagnosticerade personer. Beställs kostnadsfritt från Parkinsonförbundet.

Ladda ner PDF

Spänningshuvudvärk

Här kan du läsa om Spänningshuvudvärksom är den vanligaste typen av huvudvärk bland både vuxna och barn. Huvudvärken kan kännas som ett åtstramande band över pannan eller hjässan, eller som om något tyngde uppifrån.
Broschyren kan också beställas via telefon nr. 08-120 797 60

Ladda ner PDF

Stroke

Stroke, eller slaganfall, är en av våra folksjukdomar och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige, efter sjukdom i hjärtats kranskärl och tumörsjukdomar. Stroke är dessutom den vanligaste kroppsliga orsaken till behov av långtidssjukvård. Den årliga samhällskostnaden för stroke är närmare 20 miljarder kronor. Varje år drabbas omkring 30 000 personer i Sverige av stroke, antingen av en blodpropp i hjärnan eller av ett brustet blodkärl. Ytterligare 12 000 personer drabbas av ett varningstillstånd för stroke, som kallas TIA (transitorisk ischemisk attack). Sverige ligger långt fram när det gäller akutvård och omvårdnad kring stroke.

Ladda ner PDF

Strokerehabilitering

Kort om vilka konsekvenser som är vanliga efter stroke, vad du själv kan göra för att bli bättre och vad du kan få hjälp med.

Ladda ner PDF

TIA – en varningssignal att ta på allvar

Vad är TIA och vad man ska göra om man misstänker en TIA.

Ladda ner PDF

Vi vägrar vara tysta!

Information om afasi och om Afasiförbundets verksamhet.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev