Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Patientbroschyrer

Livsstilsfaktorer (7 broschyrer)

Blodtrycket

En av fem svenskar har högt blodtryck. I åldersgruppen 65 – 85 år har nästan hälften högt blodtryck. Många är inte medvetna om sitt höga blodtryck eftersom ett måttligt förhöjt tryck inte brukar ge några tydliga symptom. Det är allvarligt eftersom ett obehandlat högt blodtryck är en riskfaktor för stroke, hjärtinfarkt, diabetes, hjärtsvikt, njursjukdom och demens.

Ladda ner PDF

Det går att förebygga stroke

Denna folder är en av många som behandlar konsekvenserna efter stroke. Besök vår hemsida eller ring vårt kansli för mer information.

Ladda ner PDF

Kolesterol

Med den här skriften vill Hjärt-Lungfonden ge en bild av kolesterolets roll i åderförfettningsprocessen. Vi beskriver orsakerna och behandlingarna samt ger en inblick i de utmaningar som forskarna står inför. Forskningen om kolesterol angår oss alla och du kan bidra genom att skänka en gåva till Hjärt-Lungfonden.

Ladda ner PDF

Mat och rörelse för ett friskare liv

Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att öka kunskapen om forskningens betydelse för att fler människor ska få ett längre och friskare liv.

Ladda ner PDF

Passiv rökning

Fakta om effekterna av passiv rökning, lagar och riktlinjer samt information om vilka krav du kan ställa för en rökfri miljö.

Ladda ner PDF

Stress

Vi vet att stress är en etablerad riskfaktor för hjärtkärlsjukdom. All forskning visar att långvarig negativ stress skapar en obalans i kroppen som gör oss mer mottagliga för sjukdomar. För att motverka skador måste vi lära oss att lyssna på kroppens larmsignaler och ta symptomen på stress på allvar.

Ladda ner PDF

Tobak

Vad händer när jag röker? Tobaksrökning är den enskilt största riskfaktorn för sjukdomar i lungor, hjärta och kärl. Vid varje bloss på en tänd cigarrett frigörs partiklar och gaser som innehåller 8 000 olika kemiska föreningar.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev