Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
annons
PatientbroschyrerInformation


Här kan du som arbetar inom sjukvården hämta och skriva ut patientinformationer för att lämna vidare till dina patienter.

Majoriteten av broschyrerna kan skrivas ut som pdf-filer direkt och i vissa fall kan man också beställa dessa från företagen eller förbunden i fråga.

Det är respektive producent som ansvarar för innehållet i dessa broschyrer.

Nytt material tillkommer kontinuerligt.


Sömnapné
I Sverige utreds cirka 30 000 personer per år för sömnapné. Den som lider av sömnapnésyndrom kan under en natt ha hundratals andningsuppehåll med efterföljande mikrouppvakningar och syresänkningar i blodet. Detta leder till allvarliga hälsorisker. Svensk forskning om obstruktiv sömnapné har länge varit internationellt ledande. Forskningen, som har stöd av Hjärt-Lungfonden, har bland annat visat på sambandet mellan sömnapné och förhöjt blodtryck, sambandet mellan sömnapné och trafikolyckor samt att sömnapné är vanligare än man hittills trott, framför allt bland kvinnor och patienter med kärlkramp. Forskarna har också visat att kranskärlssjukdom parat med sömnapné innebär en trefaldig risk för stroke.
Ladda ner PDF Önskat antal:

Du har valt:

Visa flerBarnsjuksköterska/ sjuksköterska
Barn- och ungdomsavdelningen, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Onkologisjuksköterska, Strålbehandlingen Kalmar
Länssjukhuset i Kalmar


Uppdrag inom bemanning
Hela Sverige


Avdelningschef till Kirurgavdelning
Västerviks sjukhus


Sjuksköterska till specialiserad sjukvård i hemmet (SSIH)
Vårdcentralen Strängnäs


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen Linden, Katrineholm


ST-läkare till Klinisk transfusionsmedicin och immunolog
Region Östergötland


Avdelningschef till Öron-näs-halskliniken
Västerviks sjukhus


Specialistläkare - Kardiologi
Länssjukhuset i Kalmar


Operationssjuksköterska
Anestesikliniken Nyköpings lasarett


Sjuksköterska
Njuravdelning Eskilstuna


Sjuksköterska till psykiatriska mottagningen
Kullbergska sjukhuset, Katrineholm


Sjuksköterska som vill arbeta med ett helhetsperspektiv
Psykiatriska öppenvårds- mottagningen, Nyköping


Sjuksköterska till psykiatriska akutmottagningen
Psykiatriska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna


Psykolog till primärvården
Vårdcentralen City, Eskilstuna


Sjuksköterska till resursenheten Vårdplatsenheten
Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Sjuksköterska till ortopediska avdelningen
Nyköpings lasarett


Sjuksköterska till vårdavdelning Hjärt- och medicinavdelningen
Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Sjuksköterska till akutvårdsavdelningen /intermediärvårds- avdelningen
Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Specialistläkare - Kardiologi
Länssjukhuset i Kalmar

annons
annons
annons