Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
PatientbroschyrerInformation


Här kan du som arbetar inom sjukvården hämta och skriva ut patientinformationer för att lämna vidare till dina patienter.

Majoriteten av broschyrerna kan skrivas ut som pdf-filer direkt och i vissa fall kan man också beställa dessa från företagen eller förbunden i fråga.

Det är respektive producent som ansvarar för innehållet i dessa broschyrer.

Nytt material tillkommer kontinuerligt.


Sömnapné
I Sverige utreds cirka 30 000 personer per år för sömnapné. Den som lider av sömnapnésyndrom kan under en natt ha hundratals andningsuppehåll med efterföljande mikrouppvakningar och syresänkningar i blodet. Detta leder till allvarliga hälsorisker. Svensk forskning om obstruktiv sömnapné har länge varit internationellt ledande. Forskningen, som har stöd av Hjärt-Lungfonden, har bland annat visat på sambandet mellan sömnapné och förhöjt blodtryck, sambandet mellan sömnapné och trafikolyckor samt att sömnapné är vanligare än man hittills trott, framför allt bland kvinnor och patienter med kärlkramp. Forskarna har också visat att kranskärlssjukdom parat med sömnapné innebär en trefaldig risk för stroke.
Ladda ner PDF Önskat antal:

Du har valt:

Visa flerSjuksköterska till högspecialiserad vård inom lungkirurgi och lungonkologi
Karolinska Universitetssjukhuset


Barnsjuksköterska/ Distriktsjuksköterska till BVC Gammelstads hälsocentral
Region Norrbotten


BVC-sjuksköterska Vårdcentralen Tunafors Eskilstuna
Region Sörmland


Sjuksköterska, Akuten, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten


Röntgensjuksköterskor till radiologiska kliniken
Region Sörmland


Specialistläkare/överläkare till Strokeenheten, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Operationssjuksköterska
Akademiska sjukhuset


Överläkare inom psykiatri och beroendemedicin!
Region Sörmland


Sjuksköterska till Avdelning 46 hjärta/kärl, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Distriktssköterska/ BVC sjuksköterska till Mjölkuddens hälsocentral, Luleå
Region Norrbotten


Doktor24 anställer legitimerade läkare som är i början av i sin karriär
Medical Operations


Operativ chef läkare
Doktor24


Kardiolog till Verksamhetsområdet Kardiologi
Gävle


Operationssjuksköterska till operationsavdelningen Anestesikliniken, Nyköpings lasarett
Region Sörmland


Sjuksköterska/ Barnsjuksköterska till Barnkliniken i Gällivare
Region Norrbotten


Med kvinnosjukvård i fokus! Överläkare/Specialist med forskningsintresse
Region Sörmland


Specialistläkare i klinisk fysiologi eller kardiologi
Region Sörmland


Psykiatrisjuksköterska till barn- och ungdomspsykiatri, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Fysioterapeut till Kullbergska sjukhuset öppenvård och slutenvård Paramedicin, Kullbergska sjukhuset Katrineholm
Region Sörmland


ST-läkare till Psykiatrin, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Allmänspecialist till Öjebyn, Hällans hälsocentral, Piteå
Region Norrbotten


Verksamhetschef till ambulanssjukvården Sörmland
Region Sörmland


Överläkare till ortopedisk kirurgi Ortopedkliniken Nyköpings lasarett
Region Sörmland


Sjuksköterska/natt till GAVA, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Nyfiken på teknik och omvårdnad? Vi söker sjuksköterskor till SÖS Dialysmottagning!
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska/ ambulanssjuksköterska till Arjeplogs hälsocentral
Region Norrbotten


Sjuksköterska/ Distriktsjuksköterska
Region Norrbotten


Vi söker en engagerad sjuksköterska med intresse av njurmedicin och diabetes
Karolinska Universitetssjukhuset


Sjuksköterska till GAVA, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten


Distriktssköterska / barnsjuksköterska till familjecentralen BVC, Familjecentralen i Strängnäs
Region Sörmland

annons
annons
annons
annons