Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Följande policy för personuppgifter används: Integritetspolicy

annons
annons
PatientbroschyrerInformation


Här kan du som arbetar inom sjukvården hämta och skriva ut patientinformationer för att lämna vidare till dina patienter.

Majoriteten av broschyrerna kan skrivas ut som pdf-filer direkt och i vissa fall kan man också beställa dessa från företagen eller förbunden i fråga.

Det är respektive producent som ansvarar för innehållet i dessa broschyrer.

Nytt material tillkommer kontinuerligt.


Svalanmärkta produkter
Produkter för dig med allergi eller annan överkänslighet.
Ladda ner PDF

Du har valt:

Visa flerSjuksköterska
IBD Mag- Tarmmottagning


Sjuksköterska
barnneurologimottagningen/ dagvården i Solna


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


Sjuksköterska/uroterapeut
barnneurologimottagningen i Solna


Pedagogiska läkartjänster
Akademiska sjukhuset


Specialistläkare/biträdande överläkare
Akademiska barnsjukhuset


Biträdande överläkare AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


Specialistläkare/Överläkare inom ortopedi
Södra Älvsborgs Sjukhus, Ortopedkliniken


Sjuksköterska
Lungonkologiskt centrum


Hematolog
Medicinkliniken, Nyköpings lasarett


Intermediärvårds- sjuksköterska till Barnintensiven (BIVA)
Akademiska sjukhuset


Öron- näsa- hals Specialist/Överläkare
Öron- näsa- halskliniken Region Sörmland (ÖNH), Eskilstuna, Katrineholm eller Nyköping


Specialistläkare inom radiologi
Radiologiska kliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna och Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Vi söker AT-läkare
Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett


ST-läkare
Onkologikliniken Sörmland, Mälarsjukhuset Eskilstuna


AT-läkare
Skånes universitetssjukhus i Malmö/Lund


Röntgensjuksköterskor
Radiologiska kliniken, Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Specialistläkare i Barnortopedi
Verksamhetsområde Ortopedi och Handkirurgi


Specialistsjuksköterska
Barnuppvaket – Postop Barn


AT läkare
Lasarettet i Enköping


Sjuksköterska
Barnakutmottagningen i Solna


Sjuksköterska
Blodbussen


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


Sjuksköterska till resursenheten
Vårdplatsenheten Kullbergska sjukhuset Katrineholm


Sjuksköterska
Funktionsområde Inflammation, avdelning K84


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


Specialistläkare/Överläkare till Palliativ enhet
Södra Älvsborgs Sjukhus, Klinik för Nära Vård, Palliativt team


Specialistläkare AnOpIVA-Barnsektionen
Verksamhetsområde Anestesi, Operation och Intensivvård


AT-läkare
Region Norrbotten


Erfaren sjuksköterska
intermediärvårdsavdelningen i Solna

annons
annons