Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Urologi (7 blanketter)

Frågeformulär vid inkontinens

Inför mottagningsbesök för att skilja på ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens.

Ladda ner PDF

International Index of Erectile Function (IIEF-5)

Verktyg för att bedöma sexuell funktion hos män. Tolkningsmall IIEF-5

Ladda ner PDF

International Prostate Symptom Score (I-PSS)

Verktyg för att mäta symtombörda vid prostatabesvär. Tolkningsmall.

Ladda ner PDF

Miktionslista

Formulär för att kartlägga miktionsvanor och eventuella urinläckage.

Ladda ner PDF

Tidsmiktion

Formulär för patienten att anteckna tiden det tar att kasta 1 dl urin.

Ladda ner PDF

Urininkontinensutredning kvinnor

Enkät för urininkontinensutredning av kvinnor.

Ladda ner PDF

Urininkontinensutredning män

Enkät för urininkontinensutredning hos män.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev