Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Socialstyrelsen (12 blanketter)

Ansökan om specialistkompetens för läkare

Ansökan om specialistkompetens för läkare i Sverige.

Ladda ner PDF

Cancerregistret

Anmälan om tumörer och tumörliknande
tillstånd från klinisk verksamhet.

Ladda ner PDF

Dödsbevis

Sänds till Skatteverkets lokalkontor senast första vardagen efter dödsfallet. För adress se Skatteverkets webbplats.

Ladda ner PDF

Dödsorsaksintyg

Sänds till Dödsorsaksstatistiken, Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm inom 3 veckor efter dödsfallet.

Ladda ner PDF

Förvaltarskap

Läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av förvaltarskap.

Ladda ner PDF

God man

Läkarintyg till ansökan för godmanskap.

Ladda ner PDF

Legitimation

Ansökan om läkarlegitimation.

Ladda ner PDF

Lex Maria

Anmälan enligt Lex Maria för händelse som medfört allvarlig skada eller sjukdom / kunnat medföra allvarlig skada eller sjukdom.

Ladda ner PDF

Lex Sarah

För anmälan av ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande.

Ladda ner PDF

Organdonation

Anmälan till donationsregistret.

Ladda ner PDF

Sterilisering, ansökan

Ansökan om tillstånd till sterilisering på grund av könsbyte, genetiska eller medicinska skäl.

Ladda ner PDF

Vapeninnehav

Anmälan enligt vapenlagen. För patient som av medicinska skäl bedöms vara olämplig att inneha skjutvapen.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev