Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Skattningsskalor (6 blanketter)

BASDAI

Skattningsskala för patientens sjukdomsaktivitet ankyloserande spondylit.

Ladda ner PDF

BASFI

Skattningsskala för patienter med ankyloserande spondylit. Bedömer patientens funktionella förmåga.

Ladda ner PDF

BASMI

Systemisk undersökning av rörlighet hos patienter med ankyloserande spondylit.

Ladda ner PDF

DLQI

En skattningsskala som används för att värdera psoriasis påverkan på livskvaliteten.

Ladda ner PDF

EQ-5D

Skattningsskala för generell hälsa.

Ladda ner PDF

PMDS Självskattningsschema

Självskattningsschema för Premenstruell dysforiskt syndrom (PMDS) under 1-2 menscykler. 

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev