Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Psykiatri (38 blanketter)

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT)

Screeningverktyg för alkoholmissbruk. Tolkningsmall.

Ladda ner PDF

Anhörigintervju demens

Strukturerad anhörigintervjumall vid utredning av demens.

Ladda ner PDF

Autism Spectrum Screening Questionnaire (ASSQ)

Formulär för screening av Aspergers syndrom och andra autismsyndrom hos barn mellan 6-17 år.

Ladda ner PDF

Begäran om polishandräckning – LPT/LRV

Blankett för begäran om biträde av polis vid LPT/LRV

Ladda ner PDF

Begäran om polishandräckning – LVM

Blankett för begäran om biträde av polis vid LVM

Ladda ner PDF

Begäran om polishandräckning – LVU

Blankett för begäran om biträde av polis vid LVU

Ladda ner PDF

Body Dysmorfic Disorder, Yale-Brown-Obsessive-Compulsive Scale (BDD-YBOCS)

Verktyg för att mäta symtomgraden och identifiera typen av symtom vid Body Dysmorfic Disorder. Dokumentet innehåller även instruktioner för hur man ställer diagnosen.

Ladda ner PDF

Clinical Global Impressions (CGI)

Verktyg för att gradera allvarlighet av sjukdom samt förbättringsgrad.

Ladda ner PDF

CMRS-P

Screening för bipolaritet

Ladda ner PDF

Drug Use Disorders Identification Test – Extended (DUDIT-E)

Screeningverktyg för drogmissbruk. Tolkningsmall.

Ladda ner PDF

Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT)

Screeningverktyg för drogmissbruk. Tolkningsmall.

Ladda ner PDF

DSM-5 Självskattning av aktuella symtom

Översiktlig bedömning av psykiatriska symtom. Se instruktioner här. Fritt efter American Psychiatric Association.

Ladda ner PDF

Formulär 5-15, för lärare

Formulär för bedömning av utveckling och beteende hos barn och ungdomar från 5 till 15 år.

Ladda ner PDF

GAF-skalan

En teoretisk visuell analog skala som beaktar psykologisk, social och yrkesmässig funktionsförmåga.

Ladda ner PDF

Generaliserat ångestsyndrom (GAD-7)

Verktyg för att stödja diagnosen och/eller skatta symptombörda vid generaliserat ångestsyndrom. Tolkningmall.

Ladda ner PDF

Geriatric Depression Scale (GAD-20)

Screeningverktyg för att identifiera depression hos äldre.

Ladda ner PDF

Hospital Anxiety and Depression scale (HAD)

Verktyg för att uppskatta nivån av depression och ångest hos patient. Tolkningmall.

Ladda ner PDF

Impact of Event Scale (IES-R)

Verktyg för att mäta obehag efter traumatisk upplevelse. Tolkningsmall.

Ladda ner PDF

Klocktest

Vid basal demensutredning, som komplement till MMT.

Ladda ner PDF

Lagen om vård av missbrukare (LVM)

LÄKARINTYG enligt 9§ lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), SFS 1988/870. Socialstyrelsen tillhandahåller ingen blankett för anmälan enligt LVM.

Ladda ner PDF

Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS)

Verktyg för att skatta symptombörda vid social fobi. Tolkningsmall.

Ladda ner PDF

MADRS

Bedömning av depression för läkare.

Ladda ner PDF

MADRS-S

MADRS är en skattningsskala, här anpassad för självskattning, för att bedöma svårighetsgraden av en depression. Tolkningsmall.

Ladda ner PDF

MDQ

Screening för bipolaritet. Tolkningsmall.

Ladda ner PDF

Mini Mental State Examination (MMSE)

För test av minne och kognitiva funktioner. Något mer utökad än MMT. Manual.

Ladda ner PDF

Montreal Cognitive Assessment (MoCA)

Blankett för utredning av kognitiv svikt. Instruktioner.

Ladda ner PDF

Panic Disorder Severity Scale (PDSS-SR)

Verktyg för att följa symptombördan vid paniksyndrom. Tolkningsmall.

Ladda ner PDF

PHQ-9

Självskattningsblankett för screening av egentlig depression.

Ladda ner PDF

PTSD checklist (PCL-S)

Verktyg för att skatta symptombördan vid PTSD. Tolkningsmall

Ladda ner PDF

RUDAS

Ett bedömningsinstrument avsett att användas vid basala demensutredningar av personer med annan kulturell bakgrund och annat modersmål än svenska samt för personer med lägre utbildningsnivå.

Ladda ner PDF

The Adolescent Autism Spectrum Quotient (AQ)

Formulär för kartläggning av symtom vid autismspektrumsyndrom. För patienter mellan 12-15 år.

Ladda ner PDF

The Adult Autism Spectrum Quotient (AQ)

Formulär för kartläggning av symtom vid autismspektrumsyndrom. För patienter över 16 år.

Ladda ner PDF

The Child Autism Spectrum Quotient (AQ)

Formulär för kartläggning av symtom vid autismspektrumsyndrom. För patienter mellan 4-11 år.

Ladda ner PDF

Vuxen-ADHD självrapportskala (ASRS-v1.1)

Screeningformulär för ADHD hos vuxna.

Ladda ner PDF

Vårdintyg

Blankett för psykiatrisk tvångsvård.

Ladda ner PDF

Wender Utah Rating Scale (WURS)

Formulär för att identifiera vuxna med barndoms ADHD.

Ladda ner PDF

Yale Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS)

Verktyg för att följa symptombördan vid redan diagnosticerad OCD.

Ladda ner PDF

Young Ziegler Mania Rating Scale (YMRS)

Verktyg för att skatta graden av mani hos patienter med bipolär sjukdom.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev