Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Neurologi (3 blanketter)

Epworth Sleepiness Scale (ESS)

Värdet ger en vägledning till individens risk att slumra till i olika monotona situationer under dagtid. Ett score över 10 anses vara prediktiv för ökad dagtidsssömnighet, men värden under 10 exkluderar inte ett signifikant vakenhetsproblem.

Ladda ner PDF

Huvudvärksdagbok

Huvudvärksdagbok för patienten att registrera sina huvudvärksbesvär samt effekt av läkemedelsanvändning.

Ladda ner PDF

NIH Stroke Scale (NIHSS)

Skala för att objektifiera nedsättningen hos en patient efter en stroke.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev