Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Lungmedicin (4 blanketter)

Astma Kontroll Test (AKT)

Blankett för symtomskattning hos astmapatienter.

Ladda ner PDF

COPD Assesment Scale (CAT)

Blankett för symptomskattning hos patienter med KOL. För utvärdering och behandlingsförslag, se tolkningsmall.

Ladda ner PDF

Lathund för tolkning av spirometri

Lathund för tolkning av spirometri

Ladda ner PDF

PEF kurva

Formulär för patienten att själv fylla i vid utredning av astma.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev