Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Läkemedel (7 blanketter)

Licensmotivering

Blankett för licensmotivering av icke godkända preparat.

Ladda ner PDF

Läkemedelsbiverkan, blankett för konsument

Standardblankett för rapportering av läkemedelsbiverkan för läkemedelskonsumenter.

Ladda ner PDF

Läkemedelsbiverkan, blankett för vårdpersonal

Standardblankett för rapportering av läkemedelsbiverkan för vård och hälsopersonal.

Ladda ner PDF

PHASE Proxy

Skattningsskala för möjliga läkemedelsrelaterade symtom hos patienter med svår kognitiv svikt.

Ladda ner PDF

PHASE-20

Skattningsskala för möjliga läkemedelsrelaterade symtom. Ifylles av patient självständigt, med anhörig eller med läkare.

Ladda ner PDF

PHASE-20, Särskilt boende

Skattningsskala för möjliga läkemedelsrelaterade symtom hos patienter som bor på särskilt boende.

Ladda ner PDF

Safe Medication Assessment (SMA)

Underlag för bedömning, åtgärd, kommunikation och journalföring av läkemedelsanvändning.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev