Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.
Vissa delar av vår nya webbplats är fortfarande under färdigställande och beräknas vara klart inom kort, vi ber om ert tålamod med eventuella störningar.
Vill du komma i kontakt med oss kan du maila till hej@internetmedicin.se.

Försäkringskassan (14 blanketter)

Arbetsskada, läkarutlåtande

Läkarutlåtande för bedömning av anmäld arbetsskada.

Ladda ner PDF

Bilstöd, arbetsterapeutiskt yttrande

Arbetsterapeutiskt yttrande – bilstöd.

Ladda ner PDF

Bilstöd, läkarutlåtande

Läkarutlåtande avseende bilstöd.

Ladda ner PDF

Intyg om graviditet

Intyg om graviditet och barnafödsel.

(Blanketten moderskapsintyget har ändrats och bytt namn till Intyg om graviditet. Uppgift om barnafödsel har tagits bort. Det är en uppgift som fås från Skatteverket.)

Ladda ner PDF

Läkarintyg

Medicinskt underlag för bedömning till sjukpenning. Den ”vanliga” sjukskrivningsblanketten.

Ladda ner PDF

Läkarutlåtande

Läkarutlåtande för sjukpenning för:

1) Förebyggande behandling
2) Medicinsk behandling
3) Medicinsk rehabilitering

– FK7265

Ladda ner PDF

Läkarutlåtande om hälsotillstånd (LuH)

Läkarutlåtande om hälsotillstånd (LuH)– FK3200

Ladda ner PDF

Läkarutlåtande, detaljerat

Detaljerat läkarutlåtande.
Att användas vid begäran från annat EU-land. Ersättning fås via faktura till Försäkringskassan

Ladda ner PDF

Närståendepenning, läkarutlåtande

Läkarutlåtande för närståendepenning.

Ladda ner PDF

Särskilt läkarutlåtande (SLU)

Särskilt läkarutlåtande för bedömning av rätt till sjukpenning och behov av rehabiliteringsåtgäder.


– FK 7264

Ladda ner PDF

Tillfällig föräldrapenning – svårt sjuk, upp till 18 år

Läkarutlåtande – tillfällig föräldrapenning – för ett allvarligt sjukt barn som inte har fyllt 18 år.

Ladda ner PDF

Tillfällig föräldrapenning, barn 12-15 år

Läkarutlåtande – tillfällig föräldrapenning – för barn som fyllt 12 men inte 16 år.

Ladda ner PDF

Tillfällig föräldrapenning, barn max 12 år

Läkarutlåtande – tillfällig föräldrapenning – för barn under 12 år.

Ladda ner PDF

Utlåtande vid ögonssjukdom

Läkarutlåtande vid ögonsjukdom.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev