Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Fimosis hos barn och ungdomar – handläggning i primärvård

FÖRFATTARE

Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/

ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

GRANSKARE

Med dr, spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/

UPPDATERAD

2021-09-16

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND


Förhudsförträngning innebär en oförmåga att retrahera förhuden bakom ollonet. Detta är ett normaltillstånd hos små pojkar, fysiologisk fimosis, vilket ofta är symtomfritt och löser sig spontant innan tonåren. Fimosis betraktas som patologisk om den kvarstår fram till skolåldern.

Däremot är äkta fimosis en ärrbildning i förhuden. Detta kan bero på upprepade försök att retrahera förhuden på den lilla pojken vilket medfört små sprickor och ärr i omslagsranden (där den synliga förhuden möter inre förhud). Äkta fimosis kan också bero på inflammatoriska och infektiösa tillstånd.

I första hand erbjuds konservativ behandling.

Kirurgisk behandling innefattar cirkumcision (omskärelse) och kräver remiss till specialistklinik.

Bild: Fimosis (viss.nu)

 

 

SYMTOM

 

Vanliga symtom är upprepade balaniter, sveda och irritation i förhuden, samt ballonering vid vattenkastning. Smärta vid erektion och samlag kan också förekomma.

 • Vid fysiologisk fimosis är omslagsranden synlig. Om den trånga förhuden dras tillbaka bildas en sorts mjuk 'tratt'. Den inre förhuden kan protruera en aning.
   
 • Vid äkta fimosis hårdnar omslagsranden och vitnar vid försök till retrahering. En hård, vitaktig ring av förtjockad hud ses som ej går att dra tillbaka då fibros/ärrvävnad har bildats.

 

 

 

REMISS

 

Remisskriterier

 • Krystmiktion och/eller långsamt flöde föranleder direkt remiss till barnkirurg/urolog
   
 • Utebliven effekt av konservativ behandling

 

 

Remissinnehåll

 • Beskrivning av förhudsförträngningen, äkta eller fysiologisk?
 • Graden av miktions- och andra besvär
 • Effekt av steroidbehandling
 • Antal balaniter samt verifierade urinvägsinfektioner

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

UTREDNING

 

Anamnes

 • Antal balaniter?
 • Miktionssvårigheter?
 • Infektionssymtom?
 • Tidigare infektioner och tecken på att det bildats sprickor/ärr?

 

 

Status

 • Kan förhuden dras tillbaka över ollonet?
 • Vit ring runt förhudsöppningen?
 • Tecken till balanit?

 

 

 

BEHANDLING

 

Enbart ballonering av förhud och sned urinstråle är inte en indikation för behandling. Tänjning och dilatation av förhuden rekommenderas aldrig som behandlingsmetod då det snarast riskerar att ge komplikationer som sprickor och ärrbildning.

Behandling rekommenderas till pojkar med:

 • Äkta fimosis med lindriga symtom
 • Fysiologisk fimosis med återkommande balaniter (> 3 st årligen) trots god förhudshygien
 • Om pojken i 12-14 årsåldern (puberteten) ännu inte kan retrahera sin förhud

 

I första hand rekommenderas konservativ behandling:
 


Förhuden retraheras så långt det går. Salvan stryks på i ett tunt lager över det trängsta partiet på förhuden, ej glans. Om otillräcklig effekt görs ett behandlingsuppehåll i 4 veckor, varpå behandlingen upprepas morgon och kväll i ytterligare 4 veckor.

Vid utebliven effekt är förhudsplastik eller circumcision nästa alternativ.

Vid balanitbesvär se PM Balanit/balanopostit - handläggning i primärvård.


 

UPPFÖLJNING

 

Uppföljning hos behandlande allmänläkare efter kortisonbehandlingen. Vid utebliven förbättring och fortsatta besvär med miktionssvårigheter, urinvägsinfektioner och balaniter rekommenderas cirkumcision eller förhudsplastik. Remiss skrivs då till barnkirurg/urolog, se ovan.


 

ICD-10

Fimosis N47.9B

 

Referenser

Läkartidningen nr 11 2013 volym 110, “Trång förhud är oftast en benign åkomma”. Länk

Phimosis in Children. ISRN Urol. 2012; 2012: 707329. Länk

Pathologic and physiologic phimosis, Can Fam Physician. 2007 Mar; 53(3): 445–448. Länk

Läkemedelsboken, 2016-11-08. Länk

Werner K., Barnhälsovårdsöverläkare, Västerås, Rikshandboken Barnhälsovård, 2014-08-11. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev