Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Brösthypertrofi

FÖRFATTARE

Överläkare och specialist i plastikkirurgi Richard Lewin, /Elite Clinic Borén & Lewin Plastikkirurgi

GRANSKARE

Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

UPPDATERAD

2021-12-12

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Det kvinnliga bröstet består av bröstkörtel och fett. Bröstets sammansättning och storlek varierar mellan individer, vilket gör det svårt att säga hur stort ett normalt bröst är. Vissa studier anger ca 350-400 ml/bröst som normalvolym. Relationen mellan fett och bröstkörtel förändras genom livet, ofta efter barnafödande och menopaus.

Vissa kvinnor drabbas av s k brösthypertrofi eller brösthyperplasi, vilket innebär tillväxt av brösten. Detta kan ibland orsaka kroppsliga och/eller psykosociala bekymmer. Smärta från rygg, skuldror och axlar, samt ibland även från brösten, uppges ofta. I många fall uppstår även svårigheter att hitta kläder som passar, motionsidrott blir besvärlig och ibland smärtsam, hållningen försämras och eksem och svamp under brösten kan uppstå. Psykosociala besvär, såsom nedsatt självkänsla och ovilja att vistas på badanläggningar eller visa sig naken för sin partner är vanligt förekommande, och dessa besvär kan vara minst lika besvärande som de fysiska belastningsbesvären.

Målet med bröstförminskande kirurgi är att symtomlindra och få patienten att åter fungera socialt och yrkesmässigt opåverkad av bysten. Lägsta möjliga komplikationsfrekvens och optimalt kosmetiskt resultat eftersträvas.


Orsaker
 

 • Ärftlighet
 • Menopaus
 • Östrogenreceptoröverkänslighet

 

 

 

SYMTOM

 

 • Smärta från axlar, nacke och rygg
 • Smärta från övre delen av brösten
 • Spänningshuvudvärk
 • Svårighet att motionera
 • Svårighet att hitta BH och kläder som passar
 • Tyngre andning
 • Klåda under brösten
 • Psykosociala besvär

 

 

 

KLINSKA FYND

 

 • Stor byst/tung byst
 • Gropar över axlar efter BH-band
 • Spänd nack- och ryggmuskulatur
 • Dålig hållning
 • Eksem
 • Återkommande svampinfektioner

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

UTREDNING

 

Anamnes
 

 • Vilka symtom föreligger?
 • När började besvären?
 • Var sitter smärtan?
 • Annan sjuklighet?
 • Tidigare ryggskada?
 • Provat andra behandlingar? T ex massage, träning e t c
 • Bröstcancerhereditet?
 • Bröstcancerscreening?
 • Rökning?
 • Läkemedelsanamnes inklusive naturläkemedel och omega-3-preparat

 


Status
 

 • Hjärta
 • Lungor
 • Blodtryck
 • BMI
 • Bröst
 • Regionala lymfkörtlar
 • Rygg- och nackmuskulatur

 

 

Andra undersökningar

Volymmätning görs, om möjligt. (Olika storlekar av plastskålar/-bunkar kan användas.)

Om patienten är i ålder för mammografiscreeningsprogrammet ska mammografi utföras om föregående undersökning är > 6 månader gammal vid operationstillfället.


 

BEHANDLING


Behandlingen är kirurgisk. Bröstvävnad, både fett och eventuell bröstkörtelvävnad, tas bort. En rad metoder finns beskrivna. Huvudsakligen delas de in i:
 

 • Horisontella tekniker
 • Wise pattern (nyckelhålstekniker)
 • Shortscar-tekniker
 • Fettsugningstekniker

 

I Sverige används främst varianter på s k Wise pattern, där ärret ser ut som ett ankare. Lambåtekniken som används vid operationen kan skilja sig åt och vara baserad på superior, medial, inferior, lateral eller bilateral lambå med vårtgårdskomplex. I undantagsfall flyttas bröstvårtan genom fri transplantation.

 

Indikation
 

 • Bröstvolym ≥ 800 ml/bröst.
   
 • Normalviktighet
  - BMI ≤ 25 om yngre än 50 år
  - BMI ≤ 27 om äldre än 50 år.
   
 • Symtom på belastningsbesvär från axlar, rygg och nacke.
   
 • Faktorer som intertrigo, jugulum-mamill-avstånd och sociala bekymmer vägs in i bedömningen.
   
 • Vid stor bröstasymmetri kan indikation finnas, även i frånvaro av ovanstående.

 

Under förutsättning att patienten uppfyller dessa kriterier finns det stora förutsättningar för att den offentligt finansierade vården kan erbjuda operativ behandling. Observera att det således inte är tillräckligt med en ptotisk byst utan förstorad volym. I södra Sverige används ett datorprogram som väger samman en rad faktorer och därefter ger riktlinjer avseende eventuell kirurgi. I vissa delar av landet utförs kirurgin inom länssjukvården medan den i andra delar enbart utförs på plastikkirurgiska kliniker. I de fall där kriterier inte uppnås för operation i offentlig vård men där ett stort lidande av psykosocial karaktär finns, hänvisas patienten till privat plastikkirurgi.

 

Kontraindikationer
 

 • Rökning
 • Övervikt
 • Orimliga förväntningar
 • Graviditet och amning (minst 6 mån efter avslutad amning)
 • Ålder - hos unga kvinnor bör brösten vara volymstabila i minst ett år
 • Svår systemisk sjukdom (ASA 3)

 


Pre-, peri- och postoperativ behandling
 

 • Dränage - används endast undantagsvis
 • Profylaktisk antibiotikabehandling har ingen effekt
 • Histopatologisk undersökning av preparat sker om patienten är över 40 år eller har hereditet för bröstcancer
 • Trombosprofylax kan övervägas vid långa operationstider

 


Komplikationer
 

 • Infektion
 • Fettvävsnekros
 • Vårtgårdsnekros
 • Hematom
 • Nedsatt eller avsaknad av sensorik i vårtgård
 • Hyperestesi
 • Nedsatt eller oförmåga till amning
 • Missprydande ärr
 • Asymmetri
 • Hudöverskott
 • "Fyrkantig" bröstform

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

 • Sjukskrivning ca 2-3 veckor
 • Undvik tunga lyft och hård fysisk aktivitet i ca 4-6 veckor
 • Använd stödjande BH utan bygel under läkningsperioden
 • Tejpa ärr med pappers- eller silikontejp i 3-6 mån, för bättre läkning

 

Återbesök till sjuksköterska och/eller operatör under första månaden efter operation och eventuellt efter ett år för bedömning av slutresultatet.


 

ICD-10

Hypertrofi av bröstkörtel N62.9

 

Operationskod


Fettsugning av bröst HAD20
Reduktion av bröst med transposition av areola HAD30
Reduktion av bröst med transplantation av areola HAD35

 

Referenser

Saariniemi, K. M., M. Joukamaa, et al. (2009). Breast reduction alleviates depression and anxiety and restores self-esteem: A prospective randomised clinical trial. Scandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery 43(6): 320-324. Länk

Cunningham, B. L., A. J. L. Gear, et al. (2005). Analysis of breast reduction complications derived from the BRAVO study. Plastic and Reconstructive Surgery 115(6): 1597-1604. Länk

Blomqvist, L. and Y. Brandberg (2004). Three-year follow-up on clinical symptoms and health-related quality of life after reduction mammaplasty. Plast Reconstr Surg 114(1): 49-54. Länk

Kerrigan, C. (2005). Maximizing outcomes in breast reduction surgery: A review of 518 consecutive patients: Discussion. Plastic and Reconstructive Surgery 116(6): 1640-1641. Länk

Lewin R et al . Risk factors for complications after breast reduction surgery. Journal of plastic surgery and hand surgery. 2014;48:10-14. Länk

Lewin R et al. A randomized prospective study of prophylactic antibiotic cloxacillin in breast reduction surgery. Ann Plast Surgery. 2015 Jan; 74(1):17-21. Länk

Lewin R et al. Prospective Evaluation of Health After Breast Reduction Surgery Using the Breast-Q, Short-Form 36, Breast-Related Symptoms Questionnaire, and Modified Breast Evaluation Questionnaire. Ann Plast Surgery. 2019. Aug; 83 (2) 143-151. Länk

Lewin R et al. Objective Evaluation of Nipple Position After 336 Breast Reductions. J plast surg and hand surg 2018. Aug 52 (4): 198-203. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev