Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Tandutveckling, barn

FÖRFATTARE

Barnhälsovårdsöverläkare Pär Lindström, Barnhälsovårdsenhet/VO Familjehälsa/Region Gävleborg

GRANSKARE

Professor Otto Westphal, Barnkliniken/Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg

UPPDATERAD

2013-01-20

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLLMJÖLKTÄNDER
 

Första tanden kommer normalt före ett års ålder. Alla mjölktänderna brukar ha brutit fram vid 2,5 - 3 års ålder.

Den första tanden kommer i regel framtill i underkäken. I varje käkkvadrant kommer tänderna enligt följande:
 

1:an6 - 12 mån
2:an9 - 16 mån
3:an16 - 23 mån
4:an13 - 19 mån
5:an23 - 33 mån


OBS: 4:orna kommer före 3:orna - en lucka är alltså normalt


 

PERMANENTA TÄNDER
 

6:orna, de första permanenta tänderna, kommer vid ca sex års ålder. Vid tolv års ålder är alla mjölktänder ersatta. Dessutom har oftast tänderna längst bak, 7:orna, brutit fram.

Visdomständer kommer (dessa tandanlag finns inte hos alla människor) oftast mellan 16 och 24 års ålder, men kan i undantagsfall komma mycket sent (80 år).


 

ÖVRIGT
 

Den normala tandutvecklingen har stora variationer, t ex kan prematurer ha tänder framtill i underkäken. Den följd i vilken tänderna kommer har dock mindre variation än tidpunkterna.

Förkalkningen av mjölktänderna börjar i fostermånad 5 - 6 och vid födelsen har de första permanenta tänderna börjat förkalkas.

Röntgenologisk tand- och tandanlagsbedömning kan användas för bedömning av dental ålder och utgöra en del av en biologisk mognadsbestämning.


 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev