Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Spädbarnskolik

FÖRFATTARE

Barnläkare Mats Reimer, Barn- och Ungdomsmedicin /Mölnlycke

GRANSKARE

Professor Otto Westphal, Barnkliniken/Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg

UPPDATERAD

2022-06-27

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND


Många spädbarn skriker så mycket att det upplevs som ett problem av föräldrarna. De flesta söker nog ingen annan vård än råd från BVC, men läkarbedömning blir aktuell vid stora besvär eller stor oro hos föräldrarna.SYMTOM


Anfall av svårtröstligt skrikande är huvudsymtomet. Typiskt börjar symtomen ökande under de första levnadsveckorna och är oftast mer uttalat från sen eftermiddag och utöver kvällen fram till midnatt. Barnet skriker kraftfullt i perioder, spänner bukmusklerna och drar upp benen. Det är oklart om det egentligen handlar om magsmärta. Andra perioder är det mer missnöjdhet, gnällighet och svårighet att komma till ro.DIAGNOS


Den definition som används vid forskning är mer än tre timmars skrikande mer än tre dagar per vecka hos ett i övrigt friskt barn. I praktiken ställs diagnosen när barnet skriker mer än vad föräldrarna uppfattar som normalt.UTREDNING


Kroppsundersökning och bedömning av viktkurvan brukar räcka som utredning. Ter sig barnet helt friskt och växer bra kan man avstå från provtagning.BEHANDLING


Det viktigaste i behandlingen är en grundlig anamnes och status så att föräldrarna känner sig trygga i att sjukdom uteslutits. För barn som ammas helt är det inte nödvändigt att föreslå föräldrarna någon specifik behandling. Däremot är det viktigt att visa förståelse för föräldrarnas frustration och känsla av maktlöshet av att inte kunna trösta sitt barn. Förmedla hopp; barnet tar inte skada av att skrika och det kommer att gå över av sig självt. Om föräldrarna inte får sova tillräckligt är det ett allvarligt problem, och man bör uppmuntra dem till att be om avlastning från släkt och vänner.

Många olika behandlingar har provats, men få har utvärderats i randomiserade dubbelblinda studier. De studier som gjorts har i regel innehållit få patienter. Alla behandlingar har en stor placeboeffekt. En Cochrane-rapport från 2016 sammanfattar forskningsläget som att evidensen för alla undersökta behandlingar är sparsam och kvalitén på studierna bristfällig. 1

För de barn som uppföds helt eller delvis på modersmjölksersättning bör man testa en övergång till hypoallergena ersättningar baserade på komjölkshydrolysat (Althéra, Nutramigen, Profylac). Upplevs då en klar förbättring kan det vara svårt att få med sig föräldrarna på en provokation genom att återgå till vanlig ersättning. Det är dock dyrt med speciallivsmedel, och efter någon månad föreslås att man provocerar barnet och utvärderar med någon form av symtomregistrering.

Hos de barn som ammas är det omtvistat huruvida ändringar i moderns diet gör någon nytta, då den mängd komjölksprotein som går över via bröstmjölken handlar om mikrogram2 per liter. Det finns små studier som talar för att mjölkfri diet kan hjälpa3, och andra som inte visar någon effekt4. Ofta har modern redan av någon fått rådet att själv prova mjölkfri kost. Smalare dieter där flera viktiga födoämnen utesluts bör undvikas. Ammande mammor behöver kalk och kalorier, håller modern mjölkfri kost bör hon ta kalktillskott.

Semper Magdroppar (probiotika med Lactobacillus reuteri) har visat effekt i några (men inte alla) dubbelblinda placebokontrollerade studier, och kan övervägas i de fall man vill pröva behandling.
 

 • Dicykloverinklorid5 har möjligen viss effekt, men är inget registrerat läkemedel och bör undvikas på grund av risk för allvarliga biverkningar.
   
 • Dimetikon6 (Minifom) har bara placeboeffekt och bör inte ges.
   
 • Kiropraktik hade ingen effekt7 i den enda välgjorda studie som utförts.
   
 • Akupunktur har ingen meningsfull effekt enligt en färsk metaanalys. 8
   
 • Trots att många upplever att barnet lugnas av att gunga eller åka bil har studier inte visat någon effekt9 av maskiner som skakar eller vaggar barnets säng.
   
 • Probiotika har visat effekt i flera dubbelblinda placebokontrollerade behandlingsstudier, medan en större studie var negativ. Flera färska metaanalyser kommer fram till konklusionen att probiotika verkar hjälpa. 10
   
 • En studie av bröstmjölksersättning tillsatt en blandning av oligosackarider har nyligen rapporterat en kliniskt betydelselös minskning av kolik, och detta var dessutom en post-hoc analys av en studie vars primära effektmått var viktuppgång. 11
   
 • Sockerlösning är smärtlindrande för späda barn, och det finns en liten norsk studie12 där 12 % sockervatten hade effekt på kolik; 2 ml gavs vid skrikepisoder.
   
 • Spädbarnsmassage13 hjälper inte bättre än ”skakmaskin”.
   
 • För olika naturläkemedel finns enstaka små studier, men inga säkerhetsdata.
   
 • I det fall där föräldrarna starkt önskar behandlingsförsök verkar det rimligt att prova mjölkfri kost för modern eller probiotika (Semper Magdroppar) till barnet.
   
 • Sockerlösning per os eller akupunktur given i tumvecket torde inte heller ha biverkningar men rekommenderas ej.
   
 • Det tämligen självklara att det hjälper att ta hand om hela familjen har visats i en randomiserad studie som jämfört ”family-centered treatment” med ”standard pediatric care”.14

 

 

 

PROGNOS


Det alternativa namnet tremånaderskolik speglar att skrikigheten ofta avtar efter 1-3 månader. Det finns dock enstaka barn som fortsätter att vara skrikiga även efter tre månaders ålder.ICD-10

Spädbarnskolik R10.4A


Referenser

Referenser finns länkade direkt (siffra 1-14) i avsnittet Behandling.

Ytterligare två Cochrane-reviews:

Gordon M, et al. Dietary modifications for infantile colic. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Oct 10;10:CD011029. Länk

Ong TG, et al. Probiotics to prevent infantile colic. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Mar 13;3:CD012473. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev