Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Navelvård och omfalit

FÖRFATTARE

Professor Inge Axelsson, Barnkliniken/Östersunds sjukhus/Mittuniversitetet

GRANSKARE

Professor Otto Westphal, Barnkliniken/Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus Göteborg

UPPDATERAD

2021-09-20

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Drygt 100 000 barn föds i Sverige ett genomsnittligt år. Nästan alla vårdas något eller några dygn på BB-avdelning eller neonatalavdelning på sjukhus innan mor och barn skrivs hem.

Någon minut efter att ett barn fötts drar navelartärerna sig samman, pulsationerna upphör och barnmorskan eller pappan klipper av navelsträngen. Naveln får inget blod och torkar därför in (torrt gangrän). Navelstumpen faller av 5-15 dagar efter födelsen.

Globalt dör ca 600 000 barn varje år i neonatala infektioner som i många fall – hur många vet ingen - trängt in i kroppen via naveln (Unicef 2017). I Sverige registrerades inga dödsfall av navelinfektion (P38) 1997-2018 enligt Dödsorsaksregistret. Under samma tidsperiod dog 179 barn i "bakteriell septikemi hos nyfödd" (P36: i medeltal 8 dödsfall/år). Några av dessa infektioner kan ha börjat i naveln.

Denna översikt försöker beskriva hur navelinfektion (omfalit) kan förebyggas, diagnostiseras och behandlas.


Orsaker

Stafylokocker och grupp B streptokocker (GBS) är vanliga orsaker till omfalit. Bland fattiga i låginkomstländer är stelkramp också vanlig (neonatal tetanus, orsakad av Clostridium tetani).SYMTOM OCH KLINISKA FYND

 • Röd hud runt naveln, svullnad, ömhet, peau d’orange (huden ser ut som apelsinskal)
   
 • Naveln luktar illa
   
 • Pus från navelstumpen
   
 • Sepsis ger allmänsymtom: babyn är svår att amma, irriterad, slö, gråblek, kräks, diarré (se Uppföljning och komplikationer (nedan))

   • Fraser (2006) delar in omfalit efter svårighetsgrad:

    - Enbart pus

    - Cellulit och lymfangit i bukväggen

    - Inflammation som går in i subkutant fett och djupa fascior

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Även friska navelstumpar luktar och har viss sekretion

 

 

 

UTREDNING/PROVTAGNING

 

 • LPK kan vara förhöjd eller sänkt vid sepsis men jämfört med äldre barn är normalvärdet för LPK mycket högre neonatalt (6-30 x109/L)
   
 • CRP reagerar långsammare och mindre neonatalt. Det kan vara en fördel att använda high-sensitivity CRP (hs-CRP).
   
 • Bakterieodling från navel och blod

 

 

 

BEHANDLING FÖR ATT FÖREBYGGA INFEKTION

 

 • God handhygien hos sjukvårdspersonalen (dit hör också läkare!) är avgörande. Barnen skall koloniseras med moderns bakterier, inte personalens. Sprita händerna innan du tar i ett spädbarn. Tvättspriten skall innehålla glycerol så att händerna inte blir fulla med sprickor.
   
 • Amning
   
 • Rooming in: Barnet är hos mamma dygnet runt.
   
 • För navelvård hos friska BB-barn i höginkomstländer finns det två möjliga alternativ:

  • Klorhexidin: På en del svenska BB-avdelningar har man tvättat navelstumpen en eller flera gånger dagligen med klorhexidin i tvållösning eller klorhexidinsprit.

   - Fördelar: Beprövat. Hibiscrub (4 % klorhexidin i tvållösning) har dokumenterad förmåga att förebygga ytliga stafylokockinfektioner och att i låginkomstländer förebygga omfalit och död (Sinha 2015). Det har dock ifrågasatts i senare studier (se nedan) och har inte visats gälla i höginkomstländer.

   - Nackdelar: Troligen inga allvarliga nackdelar men klorhexidinallergi förekommer hos större barn och är kanske ett minne från BB; navelstumpen sitter kvar onödigt länge; barnet exponeras för kemikalier utan säkert påvisad nytta.

  • Tvål, vatten, luft: Att hålla naveln ren och torr räcker kanske i i-länder enligt Cochrane Library och WHO - se dock nedan.

   - Fördelar: Enkelt. Rekommenderas av Barnläkarföreningen i USA (Stewart 2016).

   - Nackdelar: Skillnaden mellan alkohol/klorhexidin och tvål/vatten är inte stor men det är möjligt att infektionerna blir färre med alkohol/klorhexidin.

   Litteraturöversikt:
  • Inga påvisade skillnader hos 1811 barn randomiserade till alkohol eller vatten (randomiserad kontrollerad studie, RCT; Dore 1998). Skillnader i incidens av omfalit kunde emellertid inte bedömas eftersom inget fall av omfalit förekom.

  • En RCT från Tyskland (Kapellen 2009; n=669) visade en insignifikant högre förekomst av omfalit (7 respektive 2 fall) och en signifikant högre förekomst av andra patologiska händelser vid torr navelvård jämfört med klorhexidinpulver.

  • En RCT från Holland (Janssen 2003; n=766) visade ett fall av omfalit i gruppen med torr navelvård, inget i gruppen med desinfektionsmedel.

  • En stor fransk studie gav 3/4293 fall av omfalit i gruppen med torr navelvård och 0/4404 i klorhexidingruppen (skillnaden var inte signifikant; Gras-Le Guen 2017)

  • Slutsats: Gynnsamma effekter av klorhexidin tycks i höginkomstländer inte överträffa negativa effekter och bör därför inte rekommenderas. Studierna är dock motsägelsefulla och evidensgraden därför låg.

   
 • Navelvård hos barn på neonatalavdelning: Man bör fortsätta använda klorhexidin-lösning eller klorhexidinsprit eftersom navelvård hos sjuka, nyfödda barn inte har utvärderats med randomiserade kontrollerade studier.
   
 • Navelvård hos barn i fattiga länder:

  • Tetanusvaccination av den gravida kvinnan ger antitetanus-antikroppar hos fostret och det nyfödda barnet.

  • Lär ut hygien till barnmorskor (inklusive jordemödrar, ”traditional birth attendants”).

  • Försök utrota skadliga traditioner, t ex dynga på naveln.

  • Använd desinfektionsmedel (t ex klorhexidin) vid daglig navelrengöring. Flera stora RCT i låginkomstländer visar att detta effektivt minskar risken för omfalit och död (Soofi 2012, Imdad 2013, Sinha 2015). Dock har nya stora studier från Zambia (Sazawal KEA 2017) och Tanzania (Sazawal S 2016) inte visat någon signifikant minskning av mortaliteten i klorhexidingrupperna som var relativt låg.


 

 

BEHANDLING AV OMFALIT

 

Antibiotika intravenöst, samma som i ”Neonatal sepsis och meningitUPPFÖLJNING OCH KOMPLIKATIONER

 

Uppföljning är i okomplicerade fall inte nödvändig. När navelstumpen ramlat av blir det sällan problem från naveln.

Navelgranulom (störande navelrester) etsades förr ofta bort med Nelex eller lapispenna. Det kräver försiktighet så att det inte blir brännskador på omgivande hud och är troligen onödig i de flesta fall. Hos drygt 100 barn med navelgranulom läkte 100 % med enbart konservativ behandling (koksalt), utan etsande ämnen (Daniels 2001).

Om naveln fortsätter fukta i flera veckor efter att navelstumpen fallit av kan orsaken vara rester av urakusgången, en sällsynt urinvägsmissbildning – remittera till barnklinik.


Beskrivningen av komplikationer (nedan) grundas huvudsakligen på Fraser (2006).

Sepsis: Ger ospecifika symtom och tecken, se ”Neonatal sepsis och meningit

Nekrotiserande fasciit: Sällsynt komplikation med hög dödlighet (50 % eller högre). Snabbt progredierande infektion av muskler och andra mjukdelar, i sent skede purpurblå missfärgning av huden. Ofta växer både aeroba och anaeroba bakterier i odlingsprov. Kräver intensiv behandling med antibiotika och ev. immunglobulin och ofta akut excision av vävnad under upplösning. Se ”Allvarlig mjukdelsinfektion och nekrotiserande fasciit”

Peritonit: Navelvenen löper mycket nära peritoneum så en omfalit kan lätt ge en peritonit som sprider sig snabbt eftersom omentet är litet hos nyfödda och därför inte kan täcka över och avgränsa en peritonit.

Andra komplikationer: Infekterad urakusgång eller urakuscysta (embryonala strukturer nära naveln som normalt ska ha oblitererat före födelsen), leverabscess, buk- och bäckenabscess.


 

ICD-10

Navelinfektion hos nyfödd med eller utan lätt blödning P38

 

Referenser

PubMed-sökning 2021-09-01: "Umbilical Cord"[Mesh]; Limits Activated: Meta-Analysis, Practice Guideline, Randomized Controlled Trial, Systematic Reviews. Sökningen gav de relevanta träffarna nedan.

Axelsson I. Cochrane-översikt om att förebygga navelinfektioner: Antiseptisk lösning är onödig i i-länder men livräddande i u-länder. Läkartidningen 2002;99:1563-6. Länk

Daniels J. Is silver nitrate the best agent for management of umbilical granulomas? Arch Dis Child 2001;85:431-434. Länk

Dore S, Buchan D, Coulas S, Hamber L, Stewart M, Cowan D, Jamieson L. Alcohol versus natural drying for newborn cord care. J Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 1998 Nov-Dec;27(6):621-7. Länk

Fraser N, Davies BW, Cusack J. Neonatal omphalitis: A review of its serious complications. Acta Paediatrica 2006;95:519-522. Länk

Gras-Le Guen C, Caille A, Launay E et al. Dry Care Versus Antiseptics for Umbilical Cord Care: A Cluster Randomized Trial. Pediatrics. 2017 Jan;139(1). Länk

Imdad A, Mullany LC, Baqui AH, et al. The effect of umbilical cord cleansing with chlorhexidine on omphalitis and neonatal mortality in community settings in developing countries: a meta-analysis. BMC Public Health. 2013;13 Suppl 3:S15. Länk

Imdad A, Bautista RMM, Senen KAA, Uy MEV, Mantaring III JB, Bhutta ZA. Umbilical cord antiseptics for preventing sepsis and death among newborns. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 5. Länk

Janssen PA, Selwood BL, Dobson SR, Peacock D, Thiessen PN. To dye or not to dye: a randomized, clinical trial of a triple dye/alcohol regime versus dry cord care. Pediatrics. 2003 Jan;111(1):15-20. Länk

Kapellen TM, Gebauer CM, Brosteanu O, Labitzke B, Vogtmann C, Kiess W. Higher rate of cord-related adverse events in neonates with dry umbilical cord care compared to chlorhexidine powder. Results of a randomized controlled study to compare efficacy and safety of chlorhexidine powder versus dry care in umbilical cord care of the newborn. Neonatology. 2009;96(1):13-8. Länk

Sazawal S, Dhingra U, Ali SM et al. Efficacy of chlorhexidine application to umbilical cord on neonatal mortality in Pemba, Tanzania: a community-based randomised controlled trial. Lancet Glob Health. 2016 Nov;4(11):e837-e844. Länk

Sazawal KEA, Herlihy J, Grogan C, Musokotwane K et al. Effectiveness of 4% chlorhexidine umbilical cord care on neonatal mortality in Southern Province, Zambia (ZamCAT): a cluster-randomised controlled trial. Lancet Glob Health. 2016 Nov;4(11):e827-e836. Länk

Sinha A, Sazawal S, Pradhan A, Ramji S, Opiyo N. Chlorhexidine skin or cord care for prevention of mortality and infections in neonates. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD007835. Länk

Soofi S, Cousens S, Imdad A, Bhutto N, Ali N, Bhutta ZA. Topical application of chlorhexidine to neonatal umbilical cords for prevention of omphalitis and neonatal mortality in a rural district of Pakistan: a community-based, cluster-randomised trial. Lancet. 2012 Mar 17;379(9820):1029-36. Länk

Stewart D, Benitz W, AAP COMMITTEE ON FETUS AND NEWBORN. Umbilical Cord Care in the Newborn Infant. Pediatrics. 2016;138(3):e20162149. Länk

Unicef. Levels and Trends in Child Mortality. Report 2017. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev