Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Ansiktstrauma – Mellanansiktsfrakturer

FÖRFATTARE

Med dr, Övertandläkare Payam Farzad, Kraniofaciala sjukdomar/Karolinska Sjukhuset

Professor Mats Holmström, Verksamhetsområde öron-, näs- och halssjukdomar/Akademiska sjukhuset Uppsala

Professor Jan-Michael Hirsch, Käkkirurgiska kliniken /Akademiska sjukhuset Uppsala

GRANSKARE

Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

UPPDATERAD

2022-09-20

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Maxillan ligger mellan skallbasen superiort och tandraden/ocklusionsplanet inferiort. Dess omedelbara närhet till munhåla, näskavitet, bihålor och ögonhålor gör att maxillan är en funktionellt och kosmetiskt viktig struktur.

Mellanansiktsfrakturer uppkommer oftast av högenergetiskt, trubbigt våld mot ansiktet. Typiska skademekanismer är motorfordonsolycka, misshandel och fall.SYMTOM/KLINISKA FYND

 

 • Felställningar
 • Svullnader, hematom, lacerationer i överläpp samt nedre hälften av mellanansiktet
 • Nedsatt sensibilitet regio n. infraorbitalis
 • Eckymos vestibulärt nedanför crista infrazygomatica
 • Eckymos samt rift i gomslemhinnan (indikerar sagital fraktur i hårda gommen)
 • Tandskador, speciellt kusp-frakturer på kindtänder
 • Dovt/stumt ljud vid perkussion av tänderna
 • Mobilitet i hela tandbärande segmentet, ej enbart framtänder!
 • Mobilitet över näsrot och zygomatikofrontala suturer
 • Mobilitet över infraorbitalregionen
 • Bettavvikelser
 • Störning av luktsinnet
 • Liquorläckage
 • Subkonjunktivalt hematom
 • Brillenhematom (Racoon eyes)

 

 

Klassifikation

Lågenergivåld ger så kallade klassiska Le Fort-frakturer. Högenergivåld ger mer komplicerade frakturer, med olika kombinationer av Le Fort-mönster (se figur 1).

 • Le Fort I (maxillär fraktur)
  Löper horisontellt och avlöser överkäkens alveolarutskott och gomplatta från maxillans högre delar. Bakåt engagerar frakturen pterygoidplattorna och uppåt; inte sällan delar av sinus maxillaris framväggar. Kliniskt känns frakturen igen på det anteriort öppna bettet, en effekt av att maxillans posteriora delar pressas ner av mediala pterygoidmusklerna och primär kontakt uppstår i molarpartierna.
   
 • Le Fort II (pyramid fraktur)
  Engagerar näsan och det ethmoidala komplexet. Frakturlinjerna löper ner genom fissura orbitalis inferior, bryter sig igenom margo infraorbitalis och bakåt genom tuber maxillae och pterygoidplattor. Däremot är laterala orbitan och okbågarna intakta.
   
 • Le Fort III (kraniofacial avlösning)
  Från det nasofrontala området löper frakturlinjen ner genom fissura orbitalis inferior och ut genom laterala orbitaväggen och okbågarna bilateralt. Ansiktsskelettet avlöses från skallbasen. Kliniskt ses ett förlängt ansikte.

 

Maxilla1.gif

Figur 1. Frakturlinjer enligt Le Fort. Från Ansiktstraumatologi av Henriksson och Hirsch.UTREDNING

 

CT ansiktsskelett.
 

Maxilla2.gif

Figur 2. Multipla komminuta ansiktsfrakturer med kombination av olika Le Fort frakturer i mellanansiktet. Koronär projektion.BEHANDLING

 

Fall där maxillan är kraftigt dislocerad bakåt-nedåt kan utgöra hot mot luftvägarna och bör behandlas akut.


Mellanansiktsfrakturer kan kompliceras av kraftig blödning. Tamponering av näsan utan samtidig frakturfixering riskerar i dessa fall att ytterligare dra isär frakturen och öka blödningen.

I övrigt kan mellananiktsfrakturerna handläggas inom en veckas tid med öppen reposition och intern fixation.

Isolerade alveolarutskottsfrakturer reponeras och fixeras till angränsande icke-mobila tänder.KOMPLIKATIONER

 

Kvarstående felställning inom maxillan/mellanansiktet kan medföra:

 • Malocklusion
 • Förändrad bredd och/eller höjd på ansiktet
 • Kronisk dacrocystit
 • Kvarstående epifora
 • Sinuit

 

 

 

ICD-10

Fraktur på överkäkens ben, öppen S02.41
Fraktur på överkäkens ben, sluten S02.40

 

Referenser:

T-G Henriksson, J-M Hirsch. Ansiktstraumatologi, Studentlitteratur 1999.

R-J Fonseca, D Barber, M Powers, D Frost. Oral and Maxillofacial Trauma  4th edition. W.B.Saunders Company 2012.

L.Andersson, K-E Kahnberg, A M Pogrel. Oral and maxillofacial surgery. Wiley-Blackwell 2010.

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev