Lebers hereditära optikusneuropati (LHON)

BAKGRUND   Lebers hereditära optikusneuropati (LHON) är en maternellt nedärvd ögonsjukdom som leder till bilateral uttalad synnedsättning. LHON är en mitokondriell sjukdom och orsakas av mutationer i mitokondriellt DNA (mtDNA).   LHON beskrevs första gången 1871 av Theodor von Leber. De flesta personer som beskrevs i den första publikationen var unga män med en snabbt … Fortsätt läsa Lebers hereditära optikusneuropati (LHON)