Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Hyposvagma/subkonjunktival blödning

FÖRFATTARE

Professor emeritus, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

GRANSKARE

Med dr, spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/

UPPDATERAD

2022-10-06

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Subkonjunktival blödning från konjunktivala eller episklerala kärl där blodet samlas i det subkonjunktivala rummet. Blödningen kan vara traumatisk, spontan eller relaterad till systemsjukdom. Någon skillnad i predisposition beroende på kön eller etnicitet föreligger inte, men tillståndet är vanligare bland äldre än yngre.

 

Etiologi
 

 • Idiopatisk
   
 • Valsalva såsom kraftig hosta eller ansträngning. Har beskrivits efter krystning vid förlossning.
   
 • Traumatisk – isolerad eller relaterad till retrobulbär blödning eller en bulbperforation eller möjligen en os zygomaticus-fraktur.
   
 • S k mask squeeze (barotrauma) förekommer hos dykare som inte tryckutjämnat dykarmasken och detta leder till subkonjunktival blödning p g a tryckskillnaderna utanför och inuti masken.
   
 • Hypertension och/eller arterioskleros
   
 • Farmakologisk såsom antikoagulantia (Waran, NOAK), NSAID, salicylika, sterioder, p-piller, vitamin A och vitamin D överdosering
   
 • Koaguationsrubbning såsom hematologisk eller leversjukdom
   
 • Diabetes, SLE, vitamin C brist
   
 • Normal biverkning efter intraokulär kirurgi
   
 • Kan uppkomma efter att man gnuggat ögonen kraftigt t ex vid allergiska besvär.
   
 • Systemiska infektioner såsom meningococcsepticemi, scarlatina, tyfoidfeber, kolera, rickettsia, malaria och virus såsom influenza, smittkoppor, mässling och gula febern
   
 • Subkonjunktival blödning har rapporterats efter emboli från frakturer i långa rörben, bröstkorgskompressioner efter hjärt/lung-räddning, hjärtkatetrisering, öppen hjärtkirurgi och andra kirurgiska åtgärder.

 

 

 

SYMTOM

 

I regel inga egentliga besvär, upptäcks oftast "en passant". Någon gång kan en lättare skavkänsla föreligga.

 

Viktiga anamnestiska uppgifter

 • Har trauma föregått?
  Viktigaste frågan. Om trauma förekommit blir skadan genast allvarligare.
 • Mediciner?
  Blodförtunning, Waran, Salicylika
 • Blödningsbenägenhet? Näsblod? Tandextraktioner? Gnuggat ögonen kraftigt?
 • Hypertoni?
 • Hosta/Valsalva?
 • Föreligger synnedsättning?
 • Föreligger konjunktivitbesvär?

 

 

Kliniska fynd

Ofta blod inom en begränsat område av konjunktiva. Om det är mycket blod kan man inte se sklera utan blodet liknar mer ett koagel. Normal konjunktiva ses runt blodet. Sök tecken till trauma i form av ”blåtira” eller penetration i form av grund främre kammare eller lågt tryck vid palpation. Vid spontant uppträdande hyposvagma är det dock mycket osannolikt att finna dylika tecken.
 

Bild 1 Hyposvagma

Bild 2 Hyposvagma

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Traumatisk subkonjunktival blödning - kan dölja en perforerad sklera
   
 • Blodsjukdomar med koagulationsrubbning/högt PK-INR hos Waranbehandlade
   
 • Koagulationsrubbning (speciellt om recidiverande eller hos unga patienter utan anamnes på trauma eller infektion) såsom hematologisk sjukdom, leversjukdom, diabetes mellitus, SLE, samt vitamin-C brist
   
 • Vissa läkemedel såsom antibiotika, NSAID, salicylika, steroider, P-piller samt vitamin-A och –D -överdosering har associerats till subkonjunktival blödning
   
 • Pertussis hos barn/valsalva/hosta
   
 • Hypertoni
   
 • Akut hemorragisk konjunktivit (ovanligt tillstånd)
   
 • Kan vara ett normalt sequelae efter ögonkirurgi.
   
 • Infektion, vanligen med hög feber, såsom:
  - Meningokock-septikemi
  - Scarlatina
  - Tyfoidfeber
  - Kolera
  - Malaria
   
 • Vissa virusinfektioner såsom:
  - Influensa
  - Mässling
  - Gula febern
   
 • Subkonjunktival blödning har rapporterats hos patienter med emboli från stora frakturer, post hjärt-lungräddning med bröstkorgskompression, öppen hjärtkirurgi och annan stor kirurgi
   
 • Kaposis sarkom och andra konjunktivala tumörer med sekundär blödning

 

 

 

UTREDNING/PROVTAGNING

 

Anamnes enligt ovan.

Yttre inspektion. Om trauma mera ingående undersökning och eventuellt remiss till ögonklinik för uteslutande av allvarliga skador.

Kontrollera blodtrycket.

Om blödningsbenägenhet eller Waranmedicinering bör koagulationsutredning göras på medicinklinik eller vårdcentral.BEHANDLING

 

Ingen, expektans och information (bl a om att hematomet kan komma att sjunka ned och därför se ut som om det har blött mer).

Blödningen brukar resorberas på en vecka.

Avstå från salicylika och NSAID.

Tårersättningsmedel i form av droppar kan användas vid lättare obehagsbesvär p g a den svullnad som blödningen åstadkommer.


 

UPPFÖLJNING

 

God prognos. Ingen uppföljning, eventuellt remiss för koagulationsutredning enligt ovan.

 

 

ICD-10

Blödning i bindehinnan H11.3


Referenser
 

Graham RH, Monsanto V, Perez N. Subconjuctival hemorrhage, E-Medicine, (uppdaterad 12 oktober 2012), Länk 

Fukuyama J, Hayasaka S, Yamada K, Setogawa T. Causes of subconjunctival hemorrhage. Ophthalmologica. 1990;200:63-67. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev