Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Hordeolum (vagel) – handläggning i primärvård

FÖRFATTARE

Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/

ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

GRANSKARE

Med dr, spec i allmänmedicin Jessica Freudenthal, Kungsholmsdoktorn/

UPPDATERAD

2021-09-16

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Hordeolum, i folkmun kallad vagel, är en akut, yttre talgkörtelinflammation på ögonlocket. Tillståndet kan kompliceras av en infektion, ofta orsakad av Staphylococcus aureus.

En vagel läker vanligen spontant inom cirka 10 dagar, men kan bli ett recidiverande besvär. Det är därför viktigt att fastställa grundproblemet och behandla detta.

Bakomliggande orsaker kan vara:

 

Vaglar kan också kapslas in och bli kroniska, så kallade chalazion.


 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND

 

Akuta besvär är oftast mest uttalade de första dagarna.

 • Smärta, ömhet och irritation på ögonlocket
 • Sveda och klåda på ögonlockskanten
 • Ögonlockserytem och förtjockade ögonlockskanter
 • Ökat tårflöde (epifora)
 • Engagemang av bindhinnan med ödem och injektion
 • En varfylld vesikel vid infektion

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Seborroiskt dermatit (fet och mjällig ögonlockskant)
   
 • Rosacea (telangiektasier)
   
 • Ulcerös blefarit (en bakteriell superinfektion med ulcerationer)
   
 • Herpes simplexvirus (Typ 1, Typ 2) (vesiklar, gruppvis eller enstaka)
   
 • Trichiasis (felväxande ögonfransar)
   
 • Chalazion (cysta innanför ögonlockskanten, blek och oöm)
   
 • Dakrocystit (abscess eller flegmone i tårsäcken)
   
 • Konjunktivit (endast infektion i slemhinnan)
   
 • Orbital flegmone/cellulit (infektion i ögonhålan, allmänpåverkan)
   
 • Annat; aterom, mollusker och papillom och basalcellskarcinom (BCC)

 

 

 

UTREDNING

 

Anamnes

 • Duration
 • Symtombeskrivning
 • Eventuella behandlingar och effekten av dessa
 • Andra hudbesvär eller atopi

 

 

Status

 1. Inspektera inre och yttre ögonlock
  Svullnad och rodnad ses normalt.
   
 2. Inspektera konjunktiva
  Svullnad och rodnad (konjunktivit)? Tecken till torra ögon?
   
 3. Sekret vid tryck på ögonlock (”tandkrämstecken”)

 

 

 

BEHANDLING

 

Informera patienten om egenbehandling och vikten av god ögonlockshygien. Den vanligaste orsaken till recidiverande vaglar är bristande compliance i behandling med rengöring/massage.

 1. I första hand rekommenderas rengöring med varma kompresser, gärna ett par gånger dagligen, och lätt massage av ögonlockskanten. Detta brukar i vanliga fall vara tillräckligt. När inflammationen har gått tillbaka kan ibland en knöl (chalazion) finnas kvar, utan symtom. Knölen kan ibland ta upp till något år innan den försvinner. I vissa fall kan remiss för kirurgisk åtgärd skickas, se nedan.
   
 2. Vid utebliven effekt av större och mer besvärande vaglar kan lokalbehandling med kortison och antibiotika användas: Terracortril med Polymyxin B (ögonsalva) 1x2, salvsträng i konjunktivalsäcken, 1-2 veckor.
   
 3. En mogen vagel med gul knopp kan man eventuellt prova att incidera med ett främmandekropp-instrument.

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Specifik uppföljning krävs vanligen inte. 

REMISS

 

 • Symtomgivande och större vaglar, som inte läkt på 6 månader, kan remitteras till ögonläkare för ställningstagande till kirurgiskt ingrepp.
   
 • Vid trichiasis
   
 • Vid svår blefarit som inte svarar på behandling, eller hos barn.

 

 

 

ICD-10

Hordeolum och andra djupa inflammationer i ögonlock H00.0
Chalazion H00.1
Akut atopisk konjunktivit H10.1

 

Referenser

Lindsley, Kristina, Jason J Nichols, Kay Dickersin. Interventions for Acute Internal Hordeolum. The Cochrane database of systematic reviews 4 (2013): CD007742. PMC. Web. 11 June 2017. Länk

Greenberg, Michael I. MD, MPH. “Diagnosis: A Hordeolum.” Emergency Medicine News. 24(6):10, June 2002. Länk

Janusinfo - Riktlinjer för behandling av blefarit. Länk

Läkemedelsboken. Ögonsjukdomar - vagel. Länk

Viss - Stockholms läns landsting. Ögonlockssjukdomar. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev