Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Blefarit (ögonlocksinflammation)

FÖRFATTARE

Specialistläkare Susanna Palmer, Avonova Företagshälsa Mölndalsvägen/Göteborg/

ST-läkare Maja Wahlström, Wästerläkarna VC/VGR

GRANSKARE

Professor, överläkare Jan Ygge, S:t Eriks Ögonsjukhus/Stockholm

UPPDATERAD

2021-09-16

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Blefarit är en inflammation i ögonlockskanten. Det är en vanlig åkomma som finns i alla åldrar men äldre och personer med känslig hud är extra drabbade.

Det finns flera olika bakomliggande orsaker. Associerade sjukdomar är allergier, atopiskt eksem, seborroisk dermatit och rosacea. Blefarit kan i sin tur leda till hordeolum, konjunktivit samt keratit.

Man skiljer på främre och bakre blefarit.

 • Främre drabbar framsidan av ögonlockskanten. Det orsakas vanligen av seborré eller stafylokocker som engagerar hårrötterna på cilierna. Vid en stafylokockinfektion utsöndrar bakterierna ett toxin som ger upphov till en kemisk konjunktivit som ger besvär av skav och irritation. Det finns även mer ovanliga agens. Behandlingen är dock densamma.
   
 • Vid bakre drabbas insidan av ögonlocket, med inflammation och tilltäppning av Meiboms körtlar som följd. Det uteblivna oljiga talget som annars fungerar som ett smörjmedel för konjunktiva, medför att det blir svårare för bindehinnan att hålla tårfilmen på plats och återfukta ögat. Detta bidrar till torra ögon och kan bli ett kroniskt och besvärande problem. Bakre blefarit är ofta associerat med seborroisk dermatit och rosacea.

 

 

 

SYMTOM

 

Båda ögonen är alltid påverkade i någon grad, även om besvären kan vara mer uttalade på ett öga.

De vanligaste symtomen är:

 • Rodnad, svullnad, krustor i ögonlockskanten
   
 • Skavkänsla, sveda, brännande känsla, klåda, trötthet i ögonen, fotofobi
   
 • Ökat tårflöde
   
 • Besvär i skov
   
 • Förlust av eller felväxande ögonfransar
   
 • Konjunktivit
   
 • Tillfällig synpåverkan om hornhinnan är drabbad

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

 

 

UTREDNING

 

Blefarit är en klinisk diagnos.


Anamnes

 • Symtombeskrivning och duration
 • 'Igenklistrade' ögon, värst på morgonen
 • Bakomliggande orsaker, hudsjukdomar?
 • Andra torra slemhinnor (Sjögrens syndrom?)
 • Bruk av kontaktlinser

 

 

Status

 • Beskrivning av ögonlockskanterna (rodnade och/eller svullna?), tårfilmen och kornea.
   
 • Ser körtlarna igentäppta ut? Förekomst av pus eller fjällavlagringar i fransranden?
   
 • Entropion eller ektropion?
   
 • Förlust av ögonfransar?
   
 • Blinkningsfrekvens?
   
 • Kärlinjektion?
   
 • Ökat tårflöde?
   
 • Telangiektasier i huden? Hur ser huden i ansikte, på händer, hårbotten, hals ut i övrigt?
   
 • Visus ska vara opåverkat

 

 

Lab

Vid terapisvikt och kroniska besvär kan man överväga bakterieodling av sekret.
Glöm inte att inkludera klamydia.


Ögonmikroskopi

Vid tillgänglighet till ögonmikroskop inspekteras ögonlockskanterna samt kornea i förstoring. Infärgning kan avslöja små epiteldefekter på kornea samt torrfläckar och uppbrytning av tårfilmen i förtid (break up time, normalt > 10 s).BEHANDLING

 

Prognosen är god vid okomplicerad blefarit. Informera patienten om att det är ett kroniskt tillstånd och att besvären har en tendens att recidivera. Behandlingen bygger främst på egenvård, s k ögonlockshygien, med rengöring och smörjning av ögat. Detta minskar risken för bakteriella komplikationer och mängden mjäll.

Vid behov kan även komplettering med farmakologisk behandling behövas.


Rengöring

Tvätta ögat med varma, våta kompresser 1-2 gånger dagligen. Man kan som tillägg prova oparfymerat babyschampoo och vatten (spädes 1:4). Använd gärna lätt fingermassage för att möjliggöra öppning och tömning av körtlarna.


Smörjning

Efter rengöring kan mjukgörande salva på ögonlockskanterna användas. Dagtid rekommenderas receptfri gel eller ögondroppar, exempelvis lågviskös povidon (Oculac) eller mellanviskös hypromellos (Artelac). Droppa intensivt i början, trappa ner vid förbättring. Salva, t ex Oculentum simplex används med fördel till natten.


Farmakologisk behandling

Vid medelsvår till svår blefarit, eller om inte ovanstående behandling räcker:

 • Terracortril med Polymyxin B-salva; 1 x 3 i 5 dagar, 1 x 2 i 5 dagar och därefter 1 x 1 ytterligare 5 dagar.
   
 • Vid tecken på infektion kan Fucithalmic- eller Chloromycetin-salva övervägas.
   
 • Peroral antibiotika såsom Tetralysal bör skötas av ögonspecialist.
   
 • Vid seborroiskt eksem kan behandling med Ketoconazol-schampoo i hårbotten även ge god effekt på blefarit.

 

 

 

REMISS

 

Blefarit kan oftast skötas i primärvården. Följande patienter ska remitteras till ögonläkare:

 • Svåra och terapiresistenta fall. Upprepade behandlingar med kortison bör skötas av ögonspecialist.
   
 • Strikt ensidiga fall.
   
 • Vid samtidig trichiasis (felväxande ögonfransar).

 

 

 

UPPFÖLJNING

 

Bristande compliance är en vanlig bidragande orsak till återkommande problem. Patienten kan återuppta och intensifiera behandlingen hemma vid recidiv, men ska uppmanas att söka på nytt vid kraftig försämring eller infektiösa symtom.ICD-10

Blefarit H01.0

 

Referenser

Riktlinjer för behandling av blefarit. Janusinfo. Länk

Andrew A Dahl, MD. Adult blepharitis, Medscape Ophthalmology. Länk

Blepharitis: current strategies for diagnosis and management. Can J Ophthalmol. 2008 Apr;43(2):170-9. doi: 10.1139/i08-016. Länk

Lindsley, Kristina et al. “Interventions for Chronic Blepharitis.” The Cochrane database of systematic reviews 5 (2012): CD005556. PMC. Web. 11 June 2017. Länk

Rynerson, James M, and Henry D Perry. “DEBS – a Unification Theory for Dry Eye and Blepharitis.” Clinical Ophthalmology (Auckland, N.Z.) 10 (2016): 2455–2467. PMC. Web. 11 June 2017. Länk

St Eriks Ögonsjukhus; sankterik.se. Ögonlocksinflammation (Blefarit). Faktagranskad av specialistläkare Emma Nivenius. Länk

Kugelberg M, Ygge J. Ögonboken, Liber 2011 sid. 105-107.

Läkemedelsboken; Ögonsjukdomar, Blefarit. 2017-03-19. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev