Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Kostråd vid övervikt och fetma

FÖRFATTARE

Leg dietist Sofia Antonsson, /www.bellybalance.se

GRANSKARE

Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg

UPPDATERAD

2021-11-18

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

BMI

WHO har tagit fram ett internationellt mått på övervikt och fetma som kallas BMI – Body Mass Index. Om man har ett BMI på mellan 18,5 och 25 kg/m2 är man normalviktig. Ligger det mellan 25 och 30 räknas det som övervikt och om BMI ligger över 30 kg/m2 räknas det som fetma.


Risker med övervikt och fetma

Övervikt och fetma ökar risken för olika sjukdomar, till exempel typ 2 diabetes, högt blodtryck, sömnapné, höga blodfetter och hjärt- och kärlsjukdomar. Fetma ökar också risken för vissa cancerformer som bröst- och prostatacancer. Fetma kan även göra det svårare för kvinnor att bli gravida. Ledförslitning och urininkontinens är också vanligare hos personer med fetma.

För mer information, se följande översikter:
 

Obesitas, utredning och behandling i primärvården

Obesitas - beteendemodifikation

Obesitas, kirurgi

 

 

 

BEHANDLING

 

Viktminskning

Grunden för viktminskning är att energiintaget är mindre än energiförbrukningen och därefter stabilisera vikten på längre sikt. En stillasittande livsstil innebär att det blir svårare att bibehålla en uppnådd viktminskning. En timmes fysisk aktivitet eller mer per dag är ett riktmärke för att underlätta viktstabilitet. Fysisk aktivitet påverkar hela kroppen positivt och kan förbättra flertalet riskfaktorer vid övervikt och fetma.


Dieter

Det finns många olika viktminskningsdieter, som ofta går ut på att man undviker något eller några grupper av livsmedel eller energivande näringsämnen, till exempel kolhydrater. Många av dessa viktminskningsdieter fungerar – på kort sikt. Problemet är att de är svåra att följa en längre tid och när man slutar går man snabbt upp i vikt igen. För att kunna gå ner i vikt och behålla den måste man hitta en kost som man kan leva med för resten av livet. Genom att äta varierat får man också i sig den näring man behöver för att må bra på lång sikt. För personer med BMI > 30 är s k VLED (Very Low Energy Diet) eller LED (Low Energy Diet) effektiv för att gå ner i vikt och minska metabola risker. VLED ger ca 450-600 kcal/dag och LED ca 800-1200 kcal/dag. Användningen av V/LED under mer än 3 veckor ska följas upp av vården och bör vara en del i ett långsiktigt behandlingsprogram.

På kort sikt (6 mån) visar studier att strikt eller måttlig lågkolhydratkost är det mest effektiva sättet att gå ner i vikt för personer med fetma. På lång sikt (12 mån) ses inga skillnader i viktnedgång mellan strikt och måttlig lågkolhydratkost, lågfettkost, högproteinkost, medelhavskost eller kost med fokus på glykemiskt index.


Praktiska råd

För att minska energiintaget och öka utgifterna krävs livsstilsförändringar. Det tar lång tid och patienten själv måste göra arbetet. Sjukvården kan på olika sätt vara med och stötta, dels genom konkreta tips och råd, men också genom stöd och motiverande samtal. Ofta behövs individuella råd och långtidsuppföljning för att lyckas med viktnedgång. Många landsting erbjuder dietisthjälp.


Kosten

Följande kostrekommendationer finns:
 

 • Ät minst 500 g frukt och grönsaker varje dag, till exempel 3 frukter och 2 portioner grönsaker.
   
 • Använd tallriksmodellen och lägg upp halva tallriken med fiberrika grönsaker.
   
 • Ät regelbundet under dagen. Fördela måltiderna jämnt och ät frukt som mellanmål.
   
 • Begränsa livsmedel som läsk, godis, kakor, bullar och chips till en gång per vecka.
   
 • Välj nyckelhålsmärkta produkter som flingor, bröd, mejeriprodukter och pålägg.
   
 • Drick vatten till måltiderna.
   
 • Begränsa portionsstorleken, ät långsamt och tugga väl.
   
 • Lägg ner överbliven mat direkt i matlådor och ställ in i kylen.
   
 • Gör en måltidsplanering för veckan. Undvik att småhandla och handla inte när du är hungrig.
   
 • Skriv upp vad du äter och dricker under några dagar så får du bättre kontroll och en ökad medvetenhet om vad du får i dig.Motion

Motionsrekommendationer:
 

 • Fysisk aktivitet mer än 150 minuter i veckan på en måttlig intensitetsnivå, alternativt mer än 75 minuter per vecka på en hög intensitetsnivå.
   
 • Vardagsmotionen kan delas upp i flera kortare perioder t ex 3 x 10 minuter.
   
 • Enkla tips för att öka vardagsmotionen är att ta trappan i stället för hissen, gå av bussen några hållplatser tidigare, låta bilen stå vid kortare sträckor.
   
 • Socialstyrelsen rekommenderar rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination av fysisk aktivitet.

 

 

 

ICD-10

Fetma, ospecificerad E66.9

 

Referenser
 

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Stöd för styrning och ledning.

Förebyggande åtgärder mot fetma, SBU-rapport. Länk

Mat vid fetma, SBU-rapport. Länk

Brunner, EJ, Mosdol, A, Witte, DR, Martikainen, P, Stafford, M, Shipley, MJ, et al. Dietary patterns and 15-y risks of major coronary events, diabetes, and mortality. Am J Clin Nutr. 2008; 87(5):1414-21. 123. Länk

Iqbal, R, Anand, S, Ounpuu, S, Islam, S, Zhang, X, Rangarajan, S, et al. Dietary patterns and the risk of acute myocardial infarction in 52 countries: results of the INTERHEART study. Circulation. 2008; 118(19):1929-37. Länk

Sofi, F, Cesari, F, Abbate, R, Gensini, GF, Casini, A. Adherence to Mediterranean diet and health status: meta-analysis. BMJ. 2008; 337:a1344. Länk

Heroux, M, Janssen, I, Lam, M, Lee, DC, Hebert, JR, Sui, X, et al. Dietary patterns and the risk of mortality: impact of cardiorespiratory fitness. Int J Epidemiol. 2010; 39(1):197-209. Länk

U.S. Department of Health and Human Services, Y, 2008 #6. Physical Activity Guidelines Advisory Committee. Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report, 2008. Washington. Länk

WHO. Global recommendations on physical activity for health. 2010. Länk

Garber, CE, Blissmer, B, Deschenes, MR, Franklin, BA, Lamonte, MJ, Lee, IM, et al. American College of Sports Medicine position stand. Quantity and quality of exercise for developing and maintaining cardiorespiratory, musculoskeletal, and neuromotor fitness in apparently healthy adults: guidance for prescribing exercise. Med Sci Sports Exerc. 2011; 43(7):1334-59. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Lämna ett svar

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev