Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Heparininfusion (heparin 5 000 E/ml)

FÖRFATTARE

Med dr, överläkare Vladimir Radulovic, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Med dr, överläkare Fariba Baghaei, Koagulationscentrum/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

GRANSKARE

Docent Stig Attvall, Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

UPPDATERAD

2022-06-27

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

HANDLÄGGNING VID START AV HEPARINFINFUSION

(heparinstyrka 5 000 E/ml)

 

1. Blodprover (före behandling)

Hb, TPK, APTT, PK(INR), leverstatus, s-kreatinin.

Blodgruppering endast på ordination - bör finnas vid ökad blödningsrisk.


2. Bolusdos

Djup ventrombos < 85 kg: 5 000 E (1 ml) i.v. och ≥ 85 kg: 7 500 E (1,5 ml) i.v.

Lungemboli: 7 500 E (1,5 ml) i.v.

Massiv DVT/lungemboli: större bolus (100 E/kg).

Ökad blödningsrisk: 2 500 E i.v. (undantag massiv lungemboli/DVT).

Vid misstänkt lungemboli ges bolus och infusion startas i väntan på att diagnosen fastställs.

 

3. Intravenös infusion

15 000 E (3 ml) i 500 ml 0,9 % NaCl eller 7 500 E (1,5 ml) i 250 ml 0,9 % NaCl (spädd lösning för infusionslösning Heparin 30 E/ml). Startas samtidigt med bolusdos.


Normal startinfusion Heparin 30 E/ml till dygnsdos 500 E/kg/24 tim

Vikt (kg) 50 60 70 80 90 100 110
Infusionshastighet (ml/tim) 35 42 49 56 63 70 77
Dygnsdos (E/kg) 504 504 504 504 504 504 504Reducerad startinfusion Heparin 30 E/ml till dygnsdos 400 E/kg/24 tim

Vikt (kg) 50 60 70 80 90 100 110
Infusionshastighet (ml/tim) 28 34 39 45 50 56 62
Dygnsdos (E/kg) 403 408 401 405 400 403 4064. Första APTT tas efter 6 timmar.


Fortsatt infusionstakt styrs utifrån APTT och med hjälp av åtgärdsschema enligt nedan, beroende på vald intensitet (ml/h=ml/timme). Reducerad intensitet rekommenderas vid ökad blödningsbenägenhet.

Tabellerna nedan gäller endast på Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller övriga sjukhus där lab använder APTT-reagens Aktin FSL på Sysmex-intstrument från Siemens. APTT referensområde 24-32 s.

OBS! Gravida har högre heparinbehov än icke gravida. Samma heparininfusionsschema används även för gravida.


Heparininfusion 30 E/ml till full intensitet, målvärde APTT 70-100 s

APTT (s) Åtgärd Nästa prov efter
< 40 Ge ny bolusdos Heparin 5000 E/ml, 1 ml i.v, öka därefter infusionstakten med 8 ml/h 4 timmar
40-69 Öka infusionstakten med 5 ml/h 6 timmar
70-100 Oförändrad infusionstakt 12 timmar
101-120 Minska infusionstakten med 5 ml/h 6 timmar
121-150 Minska infusionstakten med 7 ml/h 6 timmar
> 150 Stäng av infusionen i 60 min, minska därefter infusionstakten med 7 ml/h 4 timmar
Heparininfusion 30 E/ml till reducerad intensitet, målvärde APTT 50-70 s

APTT (s) Åtgärd Nästa prov efter
< 40 Ge ny bolusdos Heparin 5000 E/ml, 0,6 ml i.v, öka därefter infusionstakten med 3 ml/h 4 timmar
40-49 Öka infusionstakten med 2 ml/h 6 timmar
50-70 Oförändrad infusionstakt 12 timmar
71-85 Minska infusionstakten med 2 ml/h 6 timmar
86-100 Stäng av infusionen i 30 min, minska därefter infusionstakten med 3 ml/h 6 timmar
101-150 Stäng av infusionen i 60 min, minska därefter infusionstakten med 5 ml/h 4 timmar
> 150 Stäng av infusionen i 60 min, minska därefter infusionstakten med 10 ml/h 4 timmar

 

 

 

ÖVERGÅNG FRÅN HEPARININFUSION TILL LMH

 

  • APTT inom och/eller under målvärde* (70-100 s alt 50-70 s vid ökad blödningsrisk): Stoppa droppet, ge LMH i fulldos omgående.
     
  • APTT över målvärde* (70-100 s alt 50-70 s vid ökad blödningsrisk): Stoppa droppet, ge LMH i fulldos efter 1-2 timmar.

* Angivna målvärden förutsätter referensområde APTT 24-32 sekunder. Kontrollera med respektive lokal laboratorium och lokala rutiner vid varje sjukhus.


 

ICD-10

Flebit och tromboflebit i nedre extremiteternas ytliga kärl I80.0
Flebit och tromboflebit i vena femoralis I80.1
Flebit och tromboflebit med annan specificerad lokalisation I80.8
Flebit och tromboflebit med icke specificerad lokalisation I80.9
Flebit och tromboflebit i andra djupa kärl i nedre extremiteterna I80.2
Flebit och tromboflebit i nedre extremiteterna, ospecificerad I80.3
Lungemboli med uppgift om akut cor pulmonale I26.0
Lungemboli utan uppgift om akut cor pulmonale I26.9

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev