Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Nageltrång, unguis incarnatus

FÖRFATTARE

Med dr Claes Bothin, Husläkarna i Margretelund/Åkersberga

GRANSKARE

Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

UPPDATERAD

2022-02-21

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Nageltrång är en vanlig åkomma som förekommer med och utan infektion, ofta på stortår, medialt, lateralt eller bilateralt.ORSAKER

 

 • Trauma
 • Nagelklippning
 • Nagelpetning
 • Spontan uppkomst

 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND

 

Sidan av nageln traumatiserar intilliggande vävnad genom tryck, ger upphov till:

 • Ömhet
 • Värk/Smärta
 • Rodnad
 • Sår
 • Infektion
 • Varbildning/Pus
 • Granulationsvävnad
 • Svullnad lateralt eller medialt om nagelns sidogränser

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 

BEHANDLING

 

Konservativ behandling förekommer i ett flertal varianter. Expektans och nagelvårdsråd kan prövas i lindriga fall. Omläggning med alsolspritomslag, eventuellt antibiotika (Terracortril med polymyxin B, örondroppar i nagelfåran 2-3 gånger per dag under några dagar, eller systembehandling vid svårare infektion, t ex flukloxacillin (Heracillin) 1 g, 1 x 3).

Kirurgisk behandling finns också i flera varianter av evulsio, t ex Königs operation som innebär evulsio plus destruktion av nagelmatrix.

Rekommenderad kirurgisk behandling är s k "kemisk König".

Fördelarna med denna metod är färre recidiv jämfört med andra kirurgiska metoder, enkel att utföra, kemisk abladering av nagelmatrix, kräver ej ögats kontroll. Kan utföras oberoende av pågående infektion, stillar blödning. Ger ringa eller ingen postoperativ smärta.
Fenolen dödar de ytliga cellerna inklusive nagelmatrix liksom ytliga nervtrådar varför mindre smärta postoperativt. Den avdödade vävnaden avstöts sedan och en något smalare nagel växer ut.

I ledningsanestesi och blodtomt fält utföres partiell evulsio på den afficierade sidan, hela vägen ner så att även proximala delen av nageln medtages, torka såret med en tuss, vid behov avlägsnas svallkött och granulationsvävnad skarpt, därefter införes i sårhålan en bomullsöronpinne doppad i fenol > 80 % (Apoteket AB Fenol 90 %, flytande, steril, ATL-K) som kvarhålles i tre minuter. Kan roteras så att all fenol utnyttjas. Undvik spill på omgivande hud, frätande. Omgivande hud kan skyddas med t ex vaselin. Torka ur och neutralisera genom att flöda med natriumklorid.

Fenol är en riskkemikalie och personalen bör förutom sedvanlig operationsutstyrsel även använda skyddsglasögon, men i övrigt ska den här typen av fenolanvändning inte vara skadlig.

Olika varianter på behandling

Omläggning på sedvanligt sätt (t ex salvkompress). Patienten kan instrueras vanlig hygien från dag 1 eller 2 alternativt att duscha av området två gånger dagligen så länge det såsar, skydda med kompress.ICD-10

Nageltrång L60.0

 

Referenser

Eekhof JA, Van Wijk B, Knuistingh Neven A, van der Wouden JC. Interventions for ingrowing toenails. Cochrane Database Syst Rev. 2012. Länk

Di Chiacchio N, Belda W Jr, Di Chiacchio NG, Kezam Gabriel FV, de Farias DC. Nail matrix phenolization for treatment of ingrowing nail: technique report and recurrence rate of 267 surgeries. Dermatol Surg. 2010 Apr;36(4):534-7. Epub 2010 Feb 19. Länk

Vaccari S, Dika E, Balestri R, Rech G, Piraccini BM, Fanti PA. Partial excision of matrix and phenolic ablation for the treatment of ingrowing toenail: a 36-month follow-up of 197 treated patients. Dermatol Surg. 2010 Aug;36(8):1288-93. Epub 2010 Jun 22. Länk

Losa Iglesias ME, Veiga de Cabo J, Tejedor Traspaderne J, Aguilar Franco J, Bernaola Alonso M, Becerro de Bengoa Vallejo R. Safety of phenol vapor inhalation during performance of chemical matrixectomy to treat ingrown toenails. Journal of Dermatologic Surgery. 2008 Nov; 34(11):1515-9. Länk

Becerro de Bengoa Vallejo R, Losa Iglesias ME, Jules KT, Trepal MJ. Renal excretion of phenol from physicians after nail matrix phenolization: an observational prospective study. Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology. 2012 Mar; 26(3):344-7. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev