Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

EKG-atlas, infarkt

FÖRFATTARE

Docent Roland Müller-Suur, Emro Medical AB/

GRANSKARE

Seniorprofessor Karl Swedberg, Medicinkliniken/SU/Östra Sjukhuset

UPPDATERAD

2022-03-10

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

INSTRUKTION: Klicka på de röda länkarna nedan för att visa EKG-remsorna (öppnas i ett nytt fönster).Färsk infarkt
 

 • Antero-lateral
  - Sinusbradykardi
  - Färsk antero-lateral infarkt, (ST-höjn V1-V6, låga R i V1-V3).


   
 • Inferior
  - Sinusrytm
  - Färsk inferior infarkt, (ST-höjn i II, aVF, III, reciprok ST-sänkning i aVL).


   
 • Inferolateral
  - Sinusrytm
  - AV-block I, (PQ tid 0,3 s),
  - Färsk inferior och lateral infarkt (ST-höjning i II, aVF, III och V5, V6)


   
 • NSTEMI
  - Patient med bröstsmärta i vila
  - Sinusrytm
  - Utbredd ST-sänkning förenligt med NSTEMI/UAP (=Non ST-Elevation Myocardial Infarktion/Unstable Angina Pectoris). Bra att ha tidigare EKG för jämförelse, saknas i detta fall.


   
 • Inferior STEMI
  - Endast extremitetsavledningar visas.
  - AV-blockering II, Mobitz typ II med 2:1 blockering (varannan P-våg överleds till kammaren).
  - ST höjning i inferiora avledningar (II, aVF, III).
  - I laterala avledningar (aVL, I) ses reciproka ST-sänkningar, d v s spegelbild till inferior ST-höjning.


   
 • Anterior STEMI
  - Sinusrytm
  - Pågående ST-höjning avledning V2-V5
  - Nedbruten R-tagg avledning V2
  - Pågående anterior ST-höjningsinfarkt (STEMI)


   
 • Anterolateral STEMI
  - Sinusrytm, frekvens 73 slag/min.
  - 1 mm ST-höjning i V3-V4 samt aVL.
  - Reciproka ST-sänkningar i inferiora avledningar.


   
 • Pågående utbredd inferior- posteriorlateral ST-höjningsinfarkt (STEMI).
  - Man 58 år.
  - Sinusrytm 98 slag/min.
  - Patologisk ST-höjning i inferiora avledningar och även antytt i V6.
  - Dessutom patologisk ST-sänkning i bröstavledning V1-V5 vilka är reciproka (spegelvända) tydande på transmural ischemi även i posteriora delar av hjärtat.


   
 • Infero-lateral STEMI
  - Kvinna 66 år.
  - Regelbunden sinusrytm 66 slag/min med normal överledning (0,16 s).
  - Utbredda ST höjningar lateralt i V4 till V6 samt inferiort i II, aVF och III med spegelbild ST-sänkning i aVL och I.
  - Utbredd färsk ST-höjningsinfarkt (STEMI) i laterala och inferiora väggen.
   
 • Färskt infarkt med uppföljnings-EKG
  A
  - Supraventrikulär rytm, 58/min, med smala QRS (0,116 s) utan synliga P före QRS, antydd retrograd P direkt efter QRS i aVL och II och aVF. Således nodalrytm.
  - ST-höjning inferiort i II , aVF och III med spegelbild ST-sänkning i aVL, patologiska Q-vågor inferiort i aVF och II, Q > 0,03 s och > 25 % av R
  - Således tecken på färsk ST-höjningsinfakt (typ 1 hjärtinfarkt enligt 2007 introducerad klasificering av akut hjärtinfarkt).

  B
  - EKG taget 14 dagar senare: Sinusrytm, 58/min, med normal P i II avF och III och PQ tid 0,124 s.
  - Den tidigare påvisade ST-höjning har nu ersatts av T-negativisering som tecken på genomgången inferior infarkt. Tidigare spegelbild ST-sänkning har normaliserats.
  - Patologiska Q-vågor inferiort och viss R-vågsförlust inferiort.
   
 • ST-höjningsinfarkt - förlopp
  A) Dag ett:
  - Sinusrytm 73 /min
  - Vänsterställd elaxel
  - QRS-tid 0,105 s som vid anterolateral vänstersidig fascikelblock (LAH)
  - ST-höjningar i V2-V6 med djupa Q i V2-V4 och liten R. Utbredd ST höjnings infarkt i framväggen (STEMI)

  B) Dag åtta:
  - Sinusrytm 63/min
  - LAH
  - QS-komplex i V2-V4 med kvarvarande mindre ST-höjning i V2-V6 jämfört med dag 1. Bortfall av R i V2-V4. Typisk STEMI infarktförlopp.


Äldre infarkt
 

 • Anterior infarkt
  - Sinusrytm.
  - Status post anterior infarkt (R-vågs förlust och neg T i V2-V5). Exakt ålder i timmar, dagar eller veckor kan ej anges från EKG:t.


   
 • Anterior infarkt (ex 2)
  - Sinusrytm, frekv 60 slag/min
  - QS-komplex avledning V1-V3 samt låg R-vågsamplitud avledning V4
  - Ingen kvarstående ST-höjning men T-negativitet avledning V1-V4
  - Genomgången anterior infarkt. Patologiskt EKG.


   
 • Anterior infarkt (ex 3)
  - Sinusrytm 51 slag/min, normal överledningstid (0,20 s).
  - QS komplex i V1-V3, negativ T i V3-V5 samt högt lateral i aVL och I, flack T i V6.
  - Tecken på genomgången anterior infarkt.
  - Ekokardiografi visade stillastående septum.


   
 • Äldre anterior infarkt med kvarvarande ST-höjning
  - Sinusrytm 57 slag/min, ordinär överledning 0,18 s.
  - QS-komplex i V1-V4 tydande på genomgången, utbredd, anterior infarkt.
  - Viss ST-höjning i samma avledningar som kan vara kvar efter tidigare ST-höjningsinfarkt (STEMI). • Äldre anteroseptal infarkt med normala T
  - Sinusrytm 93/min
  - PQ-tid 0,14 s, normal
  - QRS 0,09 s, normal
  - QS-komplex i avledningar V1-V4 talande för genomgången infarkt anteroseptalt
  - T-vågor positiva i alla avledningar utom i aVL där T-vågen är flack
  - Genomgången infarkt anteroseptalt • Inferior infarkt
  - Sinusrytm.
  - Status post inferior infarkt (patol Q i II, aVF, III).


   
 • Inferior infarkt (ex 2)
  - Sinusrytm
  - Rikliga VES, två i rad vid 4 tillfällen
  - Status post inferior infarkt (patologisk Q i II , aVF, III)
  - Vänsterkammarbelastningstecken (neg T i V4-V6)


   
 • Misstänkt äldre infarkt
  - Sinusrytm 68 slag/min
  - Normal PQ-tid 0,19 sek
  - Q-våg inferiort i avledning II, aVF och antydd i III med 0,02-0,04 sek duration, q-vågs amplitud i II inte säkert patologisk, ingen negativ T-våg i II.
  - Tecken på misstänkt äldre infarkt inferiort


   
 • Utbredd infarkt
  - Sinusrytm
  - AV-block I
  - Vänsterställd el-axel
  - Patologiska Q-vågor i anterolaterala och inferiora avledningar.
  - Kvarstående lätta T-vågsförändringar i avledning II, aVF, III, V5-V6.   
 • Misstänkt äldre anterior infarkt
  - Sinusrytm 70 slag/min
  - Normal PQ-tid 0,16 s
  - Intraventrikulärt ledningshinder anteriort med splittrade R i V2-V6, normal QRS-tid 0,98 s, således ej skänkelblock, normala T-vågor
  - De splittrade R-vågorna är inte specifika för tidigare infarkt men en sådan måste misstänkas och kompletterande diagnostik bör användas. Ekokardiografi visade hypokinesi av apex och akinesi som tecken på äldre infarkt
  - EKG tolkas således som tecken på misstänkt äldre infarkt anteriort.

ICD-10

Akut subendokardiell infarkt I21.4
Akut transmural diafragmal infarkt I21.1
Akut transmural hjärtinfarkt med icke specificerad lokalisation I21.3
Akut subendokardiell infarkt i framvägg I21.4A
Akut subendokardiell infarkt med icke specificerad lokalisation I21.4X
Akut hjärtinfarkt, ospecificerad I21.9
Akut subendokardiell infarkt, diafragmal I21.4B
Akut subendokardiell infarkt med annan lokalisation I21.4W
Akut transmural framväggsinfarkt I21.0
Akut transmural hjärtinfarkt med andra lokalisationer I21.2

 

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev