Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Zikavirus

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Professor, överläkare Per Björkman, Klinisk infektionsmedicin, Institutionen för translationell medicin/Lunds universitet

UPPDATERAD

2022-08-19

SPECIALITET
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Zikavirus är ett flavivirus som sprids via myggbett. Viruset isolerades första gången 1947 från en rhesusapa i Zika-skogen i Uganda. Kända sjukdomsutbrott har sedan skett i:
 

 • Delar av Afrika
 • Sydostasien
 • Söderhavsöar (sedan 2007)
 • Amerikanska kontinenten (2015)

 

2015 drabbade zikavirus den amerikanska kontinenten och utbrottet omfattade större delen av Syd- och Mellanamerika, Västindien och även några fall i USA (södra Florida). Se karta. Utbrottet har dock minskat markant efter 2017 och inga fall finns rapporterade från USA efter 2018. För kontinuerlig uppdatering av drabbade länder se länk.

Sjukdomen sprider sig via Aedesmyggan, speciellt Aedes aegypti, samma vektor som för dengue- och chikungunyavirus, varför utbredningen överlappar med dessa virus. Möjligen sprids också virus via myggan Aedes albopictus som klarar tuffare klimat och detta kan vara en orsak till spridning till nya geografiska områden.

Zikavirus smittar inte från människa till människa via luftburen smitta eller hudkontakt. Enstaka fall av smitta har rapporterats efter blodgivning från infekterade under viremifasen. Zikavirus kan smitta vid sexuell kontakt (och viruset har isolerats i sperma efter infektion) men det är oklart hur stor risken är. Det saknas data för hur länge en smittad person kan riskera överföra smittan sexuellt. Viruset har även påträffats i bröstmjölk, saliv och urin, men dessa kroppsvätskor har inte rapporterats orsaka smitta. Infektionen ger oftast upphov till milda symtom och kräver mycket sällan sjukhusvård. Dödsfall är mycket sällsynta och finns endast beskrivna hos enstaka patienter med allvarliga underliggande sjukdomar.

 

 

 

SYMTOM OCH KLINIK

 

 • Många subkliniska fall (ca 5 subkliniska fall på ett kliniskt fall)
 • Ledsmärtor
 • Icke kliande utslag
 • Feber
 • Konjunktivit
 • Sjukdomsduration från några dagar till en vecka
 • Myalgi
 • Huvudvärk

Bild på patient med zikavirusinfektion

Figur 1. Patient med förmodad zikavirusinfektion i samband med stort utbrott på Cooköarna 2014. Foto: Nicklas Sundell


 

KOMPLIKATIONER

 

Infektioner hos gravida kan orsaka allvarliga fosterskador (mikrocefali).

Ökad frekvens av Guillain-Barré finns rapporterat i områden med sjukdomen.


 

DIAGNOS

 

Prover (serum eller urin) skickas till Folkhälsomyndigheten. Provtagning rekommenderas primärt om person, som vistats i områden där zikavirus sprids, uppvisar symtom förenliga med zikavirusinfektion. Beslut om provtagning av gravida som vistats i områden där zikavirus sprids, men som saknar symtom tas av utredande läkare eller barnmorska.
 

 • PCR
  Test är positiv under akut sjukdomstid; i blod de första 5 dagarna och i urin upp till 10 efter insjuknande.
   
 • Serologi
  Efter 5 dagars feberperiod kan specifikt IgM mot zikavirus upptäckas. Korsreaktion mot andra flavivirus förekommer. För bedömning av resultat krävs uppgifter om:
  - Vaccinationer (Gula febern, TBE, japansk encefalit)
  - Reseanamnes
  - Tidpunkt för insjuknande

 

 

 

INKUBATIONSTID

 

 • 3-12 dagar

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

Andra sjukdomar som sprids med myggor och sjukdomar som ger feber, t ex:
 

 

 

 

PROFYLAX

 

 • Vaccin finns inte
   
 • Skydd mot myggbett, extra viktigt för gravida, t ex:
  - Täckande kläder
  - Myggmedel
   
 • Kvinnor rekommenderas att undvika att bli gravida under vistelse och 2 månader efter hemkomst från områden med smittspridning av zikavirus och för män bedöms att risk finns upp till 3 månader efter vistelsen för sexuell smitta.

 

 

 

BEHANDLING

 

 • Specifik behandling finns inte
 • Sjukdomen är inte anmälningspliktig

 

 

 

ICD-10

Zikavirusinfektion A92.5

 

 

 

Referenser

Zika virus, Centers for Disease Control and Prevetion. Länk

Zika virus infection, Factsheet for health professionals, European Centre for Disease Prevention and Control. Länk

Folkhälsomyndigheten. Sjukdomsinformation om zikavirus. Länk

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev