Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Påssjuka – Parotit

FÖRFATTARE

Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet

GRANSKARE

Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna

UPPDATERAD

2022-07-05

SPECIALITET
INFORMATION
INNEHÅLL

BAKGRUND

 

Påssjuka orsakas av ett RNA-virus inom gruppen paramyxovirus. Smittar (droppsmitta) från ett par dagar före symtomdebut tills spottkörtelsvullnaden gått helt tillbaka. Påssjuka är minst smittsam av de fem klassiska barnsjukdomarna.

Sedan vaccination mot parotit infördes i Sverige under 70-talet och blev allmän 1982 har sjukdomen blivit sällsynt. Dock har ca 15–35 fall årligen rapporterats de senaste åren fram till 2021 då endast 6 fall rapporterades (covideffekt). Fler fall har tidigare varit inhemska och orsakats av genotyp G. Flera av de insjuknade hade tidigare erhållit MPR-vaccination. Nya genotyper, exempelvis de som ingått i ett stort utbrott som Iowa-virusstammen i USA, eller brister i vaccinets effekt kan vara orsaken. Folkhälsomyndigheten vill därför utöka provtagningen med PCR-tester (se nedan). Det är viktigt att skicka prover från misstänkta fall!

Sjukdomen är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.


 

KLINIK OCH SYMTOM

 

 • Feber
 • Huvudvärk
 • Sjukdomskänsla i ca två dagar och därefter:
  • Ont i öronen vid tuggning
  • Följande dag svullnad nedom, framför och bakom örsnibben. Ofta svullnar den ena spottkörteln ett par dagar senare än den
   första. 25 % har ensidig parotit.
  • Ofta svullnar även submandibulära körtlar.
  • Se bildexempel på påssjuka nedan.
 • Svullnaden minskar efter 1–3 dagar.
 • Temperaturen sjunker och är normal innan svullnaden är helt borta.

 

 

 

KOMPLIKATIONER

 

 • Serös benign meningoencefalit, vanligtvis 3–10 dagar efter debut av spottkörtelsvullnad.
   
 • Orkit-epididymit (inflammation i testikeln) uppträder hos 20–30 % av män smittade efter puberteten och är ofta ensidig. Om den är dubbelsidig finns risk för sterilitet.

 

 

 

DIAGNOS

 

 • Klinisk bild
 • Serologi; positiv IgM-titer
 • Virus kan isoleras från nasopharynx och urin. Isolering används inte i rutindiagnostik
 • Saliv (2 ml i sterilt rör eller sputumburk) för PCR-test
 • Urin (10 ml i sterilt rör) för PCR-test

 

PCR-diagnostik finns på Karolinska sjukhuset, Huddinge och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

 

 

Inkubationstid

 

 • 12–25 dagar, oftast 16–18

 

 

 

DIFFERENTIALDIAGNOSER

 

 • Streptokockinfektion
 • Lymfadenitis colli

 

 

 

PROFYLAX

 

Morbilli/Parotit/Rubella-vaccinet (M-M-RVAXPRO, Priorix), som består av levande attenuerade virus. Ges på BVC vid 18 månaders ålder och en andra vaccination ges vid 6–8 års ålder i skolan. Det är inte farligt att vaccinera misstänkt inkuberade.


Kontraindikationer

 

 • Anafylaktisk reaktion mot ägg.
 • Nedsatt immunförsvar, kemo- och/eller strålterapi samt behandling med immunsuppressiva läkemedel.
 • Vaccinet skall inte ges till gravida. Graviditet bör undvikas de 2 närmaste månaderna efter vaccination.

 

 

 

BEHANDLING

 

 • Specifik behandling finns ej

 

 

 

ICD-10

Påssjuka med andra specificerade komplikationer B26.8
Påssjuka utan komplikation B26.9
Komplikation av parotit (påssjuka)-vaccin, enbart (P) Y59.0C
Vaccination avseende påssjuka enbart Z25.0
Vaccination avseende mässling-påssjuka-röda hund Z27.4

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

E-posta synpunkter till författaren info@internetmedicin.se

Prenumerera på våra nyhetsbrev